Johan Wander nieuwe onderzoeker bij DLV Facet voor akkerbouw en vollegrondsgroenten

Door: Dlv Plant  21-04-2006
Trefwoorden: Landbouw, Akkerbouw, Personalia

Op 1 mei start Johan Wander als senior projectmanager bij het praktijkonderzoeksbedrijf DLV Facet. Johan is in 1983 zijn carrière begonnen als onderzoeker op proefboerderij Rusthoeve in Zeeland. Daar heeft hij zich beziggehouden met onderzoek in veel gewassen. In 1991 is Johan overgestapt naar het huidige PPO te Lelystad, waar hij zich eerst 8 jaar heeft beziggehouden met onderzoek in graszaad, vlas, karwij en koolzaad. De afgelopen 6 jaar heeft Johan onderzoek gedaan naar schimmelziekten in vooral aardappelen, uien, peen en aardbeien. Een belangrijke reden voor Johan om over te stappen naar DLV Facet is dat hij weer dichter bij de boerenpraktijk wil werken. Ook spreekt het hem aan dat het onderzoek is ingebed in het praktijkgerichte advies- en onderzoeksbedrijf DLV Plant waardoor problemen in de praktijk snel omgezet kunnen worden in onderzoek. Tevens is dit een waarborg voor het actief uitdragen en toepassen van de onderzoeksresultaten. Bij DLV Facet is een onderzoeksproject van acquisitie tot implementatie van de resultaten bij de opdrachtgever in één hand. Met het aantrekken van Johan Wander bouwt DLV Facet haar positie in het praktijkonderzoek verder uit.
DLV Facet is een belangrijke speler wat betreft snijmaïsrassenonderzoek. Binnen het UIKC; www.uinovatie.nl (samenwerkingsverband DLV Plant en proefboerderij Rusthoeve) worden diverse onderzoeksprojecten met uien uitgevoerd, waarvan het ketengerichte rassenonderzoek een van de belangrijkste onderdelen is. Vanaf 2006 wordt het cgo (cultuur en gebruikswaarde onderzoek) gele mosterd en bladrammenas door Facet uitgevoerd.

DLV Facet is een onderdeel van DLV Plant. DLV Plant BV is een van de meest toonaangevende advies- en (praktijk)onderzoeksbureau voor de plantaardige sectoren. Bij DLV Plant BV zijn 160 adviseurs en onderzoekers actief in alle plantaardige sectoren, hierbij richt zij zich met name op teelt-, bedrijfsadvies, projecten, economische adviezen, praktijkonderzoeksprojecten, communicatieprojecten, subsidieadvies. DLV Plant is zowel nationaal als internationaal actief

Trefwoorden: Akkerbouw, Landbouw, Personalia