Experts leren leidinggeven

Door: Eva Wiltingh  01-07-2009

Eva Wiltingh BV en Nyenrode Business Universiteit werken samen om experts te leren leiding geven.
Breukelen/Berg en Dal, 26 juni 2009; Eva Wiltingh BV en het Powerhouse Competing for Talent van de Nyenrode Business Universiteit werken samen in een nieuwe leergang: “Leiderschap voor experts”. Dit opleidingstraject is bedoeld voor experts die vanwege hun inhoudelijke vakbekwaamheid zijn doorgegroeid naar een leidinggevende positie, waarvoor zij niet primair zijn opgeleid, maar die zij wel effectief moeten kunnen vervullen.
Een leidinggevende positie is doorgaans de kroon op gebleken vakbekwaamheid en vaak de enige mogelijkheid om door te groeien in een organisatie. Leidinggeven is echter een vak apart en er worden ook steeds hogere eisen gesteld aan leidinggevende experts. In organisaties is daarom een groeiende behoefte aan een gedegen leiderschapsopleiding voor experts .
De nieuwe leergang is ontwikkeld door Eva Wiltingh BV in nauwe samenspraak met Lidewey van der Sluis, hoogleraar Strategisch Talent Management op Nyenrode: “De professionalisering van de arbeidsmarkt en ook de economische en financiële crisis laat ons inzien dat we moeten zoeken naar andere rolmodellen en nieuwe vormen van leiderschap. De leergang ‘Leiderschap voor experts’ speelt hierop in door vanuit de nieuwste inzichten leiderschapskennis en –vaardigheden aan te reiken aan inhoudelijke zwaargewichten in een bestuursfunctie of een leidinggevende positie”.
Drs. Evelyne Kippersluis, directeur van Eva Wiltingh BV, Centrum voor academisch leiderschap, training en coaching: “Als specialisten door hun deskundigheid op een leidinggevende positie terechtkomen, ontwikkelen ze vaak een voorkeurstijl van leidinggeven waarmee ze niet altijd hun doelen bereiken. Deze mensen bieden wij een kans beter inzicht te krijgen in hun handelen. We laten zien dat krachtig kwalitatief leiderschap rijpt uit zelfkennis en inzicht in de effecten van het eigen gedrag op de omgeving. Een vakbekwaam en deskundig leider moet naast zijn vakkennis zijn persoonlijk leiderschap optimaal leren ontwikkelen ten behoeve van de kracht van de organisatie”.
Het opleidingstraject van één jaar is gebaseerd op drie pijlers van talent waarmee de leiderschapsvaardigheden ontwikkeld worden: kennis, kunde en karakter.
De pijler ‘kennis’ wordt door hoogleraren van Nyenrode ingevuld tijdens zeven thema avonden met specifieke wetenschappelijke bedrijfskundige kennis van leiderschap. De thema’s die aan bod komen zijn talentmanagement, verandermanagement, business spiritualiteit, competentiemanagement, integriteitmanagement en innovatie- en strategisch management.
De pijler ‘kunde’ komt aan bod tijdens zeven opleidingsdagen waarin de experts leren hun leiderschapsvaardigheden te ontwikkelen en autoriteit te krijgen zonder autoritair te zijn. De deelnemers worden getraind en gecoacht in communicatieve vaardigheden, proactief handelen en het nemen van eigen verantwoordelijkheid. De derde pijler ‘karakter’ focust op het persoonlijke ontwikkelingsproces van de experts. Dit krijgt vorm door middel van vier individuele coachingsgesprekken en drie intervisies die tussen de opleidingsdagen door plaats vinden.

Met de combinatie van kennis, kunde en karakter streven Eva Wiltingh BV en Nyenrode naar een geïntegreerde leergang die vakinhoudelijke experts een kans biedt hun talenten te ontwikkelen in krachtig kwalitatief leiderschap.
Meer info en aanmelden: www.evawiltingh.nl, www.nyenrode.nl