Loonaangifte zorgt voor financiële meevaller

Door: Van Winssen Personeel En Salaris  20-11-2007

Beuningen, 20 november 2007. De loonaangifte levert eindelijk financieel voordeel op voor zowel werkgevers als werknemers. Eerder werd door de Belastingdienst al bekend gemaakt dat de in 2006 teveel betaalde inkomensafhankelijke bijdrage Zvw in december 2007 wordt terug betaald. Nu is ook bekend geworden dat de in 2006 teveel betaalde premies voor de werknemersverzekeringen in december 2007 terug worden betaald. “Een zeer aangename verrassing voor zowel werkgever als werknemer” aldus salarisspecialist Roel van Winssen van http://www.Personeelensalaris.nl en Van Winssen Personeel en Salaris uit Beuningen.

Voor 1 oktober 2007 moesten veel werkgevers opnieuw hun loonaangifte 2006 indienen vanwege aanhoudende technische problemen bij de Belastingdienst. Met behulp van die gegevens kan de Belastingdienst nu wel de terugbetaling uitrekenen van mogelijk teveel betaalde premies.

“Na alle ellende met de loonaangifte is dit eindelijk een positief bericht”. Werkgevers worden in de eerste helft van december 2007 door de Belastingdienst geïnformeerd over de hoogte van de teruggave. “Werknemers die in 2006 meerdere werkgevers hadden en meer dan 1,5 keer modaal hebben verdiend leveren hun werkgever een onverwacht financieel voordeel op” aldus Van Winssen.

Stel dat een werknemer bij werkgever A in 2006 € 50.000,- heeft verdiend en bij werkgever B € 25.000,- dan kan dat zorgen voor een totale teruggave van circa € 3.200,- aan beide werkgevers. Werkgever A krijgt ongeveer 2/3 van dat bedrag en werkgever B ongeveer 1/3. Vervolgens moet werkgever B in dit voorbeeld nog circa € 540,- terugbetalen aan de werknemer vanwege teveel ingehouden WW-Awf premie. “Dat kan dus een aanzienlijke financiële meevaller worden aan het einde van het jaar” volgens Van Winssen.

De terugbetaling heeft te maken met de maximale grondslag die voor veel premies geldt. Voor de meeste premies ligt dat maximum in 2006 op € 43.848,-. Als een werknemer in 2006 gelijktijdig meerdere werkgevers heeft gehad én meer heeft verdiend dan € 43.848,- wordt er premie terugbetaald aan de werkgevers. Ook de werknemer heeft daar in veel gevallen financieel voordeel van.

In sommige situaties is er mogelijk in 2006 te weinig premie WW-Awf ingehouden op het loon van de werknemer. In dat geval hoeft de werknemer die premie niet bij te betalen.

Werkgevers en werknemers op wie dit van toepassing is zullen in de eerste helft van december 2007 geïnformeerd worden door de Belastingdienst. De terugbetaling aan werkgevers gaat automatisch. “Werknemers moeten er goed op letten dat ze de mogelijk teveel betaalde WW-Awf premie ook daadwerkelijk terug ontvangen van hun werkgever“ volgens Van Winssen. “Ik verwacht dat het veel werkgevers niet zal lukken om het in december 2007 al uit te betalen. De Belastingdienst is namelijk erg laat met het verstrekken van de benodigde informatie.”

--------------------------------------------------------------------------------

Voor de redactie:
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Roel van Winssen, Tituslaan 37, 6642 AP Beuningen via telefoonnummer, 024-6752904 of [email protected] .

Voordat Roel van Winssen startte met Van Winssen Personeel en Salaris had hij al meer dan 10 jaren ervaring opgedaan bij verschillende accountants- en adviesbureaus met salarisadministratie. Daarnaast is Roel van Winssen ingeschreven in het Register voor Payroll Professionals (RPP) en aangesloten bij de Vereniging van Nederlandse Salarisadministrateurs. Het Register voor Payroll Proffessionals is alleen toegankelijk voor ervaren en goed opgeleide salarisspecialisten.

De Belastingdienst heeft melding gemaakt van het bovenstaande in de mededeling loonheffingen 7 2007. http://www.personeelensalaris.nl/download/32mededeling_loonheffingen_2007_lh1031b77pl.pdf Deze mededeling is al wel digitaal beschikbaar maar is nog niet verzonden naar werkgevers. Het rekenvoorbeeld is gebaseerd op de mededeling loonheffingen 7 2007 .


Contact Van Winssen Personeel En Salaris

E-mail

Deze pagina afdrukken

Share