Naweeën kerstpakket en andere eindejaarstips 2006 - 2007

Door: Van Winssen Personeel En Salaris  30-12-2006

Eindejaarstips 2006 - 2007
Medio december 2006 heeft de Eerste Kamer ingestemd met het Belastingplan 2007 en het wetsvoorstel Paarse Krokodil. Op basis daarvan volgt hieronder een overzicht met tips voor werknemer en werkgever met betrekking tot 2006 en 2007.

2006/1 Eindheffing geschenken
Menig werkgever denkt geen belasting te hoeven betalen over het verstrekte kerstpakket. In het meest gunstige geval moet echter over de eerste € 35,- nog 15% eindheffing worden afgedragen in 2006. Boven € 35,- geldt een tarief eindheffing dat varieert van 51,8% tot maximaal 108,3%.
2006/2 Verklaring geen privé-gebruik auto
Vanaf 2006 kan de werknemer een verklaring geen privé-gebruik aanvragen bij de belastingdienst. Op basis daarvan hoeft de werkgever de bijtelling niet toe te passen. In de praktijk blijkt echter regelmatig dat de werkgever wel een kopie heeft van de aanvraag, maar dat de verklaring ontbreekt.

2007/1 Telefoon & internet
Vergoedingen voor of verstrekkingen van telefoon, internet en vergelijkbare communicatiemiddelen (geen pc!) mogen volledig onbelast. Wel moet er dan sprake zijn van meer dan bijkomstig zakelijk gebruik (meer dan 10% zakelijk gebruik).
2007/2 Kerstpakketten
De geschenkenregeling (zoals kerstpakketten) is in plaats van 35 euro nu verdubbeld naar 70 euro. Er moet echter wel 20% eindheffing over worden afdragen vanaf 2007 (was in 2006 15%).
2007/3 Vaste reiskostenvergoeding
De onbelaste reiskostenvergoeding is ruimer gemaakt. Aan werknemers die voor 70% of meer op een vaste plaats werken, mag een vaste onbelaste reiskostenvergoeding worden gegeven alsof zij het volledige jaar op die plaats werken. De vaste vergoeding mag worden gebaseerd op 214 dagen en € 0,19 per kilometer (was in 2006 206 dagen)
2007/4 Personeelsfeestje
Personeelsfeesten, -reizen en incidentele personeelsvoorzieningen zijn nu volledig belastingvrij (ook als de partners deelnemen). Wel moet het dan zo zijn dat driekwart van het personeel mag meedoen.
2007/5 Verhaal gedifferentieerde WGA
Vanaf 2006 is het al mogelijk om de gedifferentieerde WGA-premie op het loon van werknemer te verhalen. Vanaf 2007 wordt het echter steeds verstandiger om dat ook daadwerkelijk te doen in verband met de gestegen premie. De werkgever mag 50% van de publieke (of private) premie op het netto loon van de werknemer verhalen. De gedifferentieerde WGA-premie wordt vanaf 2007 apart geheven en is werkgeverafhankelijk.
2007/6 Verplichte bijdrage kinderopvang
Vanaf 1 januari 2007 moeten alle werkgevers verplicht meebetalen aan kinderopvang. De bijdrage wordt geheven door een verhoging van de sectorpremie met 0,28%. Werknemers kunnen een kinderopvangtoeslag aanvragen bij de Belastingdienst. Een onbelaste vergoeding door de werkgever is niet meer mogelijk vanaf 2007.

Bruto-Netto 2007
Via http://www.Personeelensalaris.nl kunnen eenvoudig online vergelijkende bruto-netto berekeningen gemaakt worden met de cijfers van 2007


Contact Van Winssen Personeel En Salaris

E-mail

Deze pagina afdrukken

Share