Eerste klimaatneutrale filmfestival van Nederland

Eerste klimaatneutrale filmfestival van Nederland van Trees For Travel

Door: Trees For Travel  23-04-2008

Latin American Film Festival eerste klimaatneutrale filmfestival

UTRECHT/DIEREN – Het jaarlijkse Latin American Film Festival (LAFF) dat dit jaar voor de 4e keer plaatsvindt van 7-14 mei in Utrecht is het eerste klimaatneutrale filmfestival van Nederland. De uitstoot van broeikasgasemissies die ontstaat in verband met het festival, zoals de reizen van de bezoekers, de vliegreizen van de gasten uit Latijns-Amerika en het energiegebruik door de organisatie zelf, wordt gecompenseerd via Trees for Travel.

Het LAFF is het enige festival in Nederland dat de ontwikkelingen binnen de Latijns-Amerikaanse cinema laat zien. Met meer dan vijftig filmproducties krijgt de bezoeker een veelzijdig beeld van de culturele diversiteit van dit continent. Naast de hoogtepunten uit de Latijns-Amerikaanse cinema vinden tijdens het LAFF dagelijks talkshows en vraaggesprekken plaats met en door filmmakers of filmdeskundigen en is veel ruimte voor muziek en dans.

De organisatoren van het festival willen naast deze culturele activiteiten ook een bijdrage leveren aan het milieu door alle gemaakte uitstoot van broeikasgassen te compenseren via Trees for Travel. Hiermee heeft dit festival de primeur het eerste klimaatneutrale filmfestival van Nederland te zijn.

Trees for Travel, een erkend goed doel, startte in 2001 als eerste in Nederland met klimaatcompensatie. Trees for Travel streeft ernaar de klimaateffecten door gebruik van fossiele brandstoffen te verminderen en te compenseren. Dit gebeurt bij projecten in ontwikkelingslanden die ook een sociale en ecologische meerwaarde hebben. Dit kan zijn door aanplant en herstel van bosecosystemen en duurzame energie. Trees for Travel werkt samen met deskundige partners in Nederland en de gastlanden. Voor de duurzame energieprojecten wordt ondermeer samengewerkt met Hivos. Het waterkrachtproject in Guatamala, een van de projecten waar het festival mee wordt gecompenseerd, wordt via hen gesteund.