Uitreiking Klimaatvignet door Minister Cramer op 2/7/7

Uitreiking Klimaatvignet door Minister Cramer op 2/7/7 van Trees For Travel

Door: Trees For Travel  02-07-2007

Consument krijgt meer zicht op klimaatcompensatie

Utrecht, 29 juni 2007. Zes aanbieders van klimaatcompensatie gaan consumenten gezamenlijk voorlichten. Ook gaan ze elkaar controleren op het daadwerkelijk uitvoeren van de klimaatcompensatie die aan de consument is beloofd. Een accountant ziet toe op de uitkomsten. Wie niet voldoet, kan van de samenwerking worden uitgesloten. De zes zijn herkenbaar aan het vignet ‘samenwerkende aanbieders klimaatcompensatie’. Voorlichtingsorganisatie Milieu Centraal heeft het initiatief genomen voor de samenwerking.

Minister Cramer van Milieu zet op 2 juli in Den Haag de samenwerking van de aanbieders met haar aanwezigheid kracht bij en onthult het vignet. Ook neemt zij de website klimaatcompensatie.nl in gebruik. De zes samenwerkende aanbieders zijn Essent, Greenchoice, Klimaatneutraal groep/Greenseat, Rabobank, Trees for Travel en Visa GreenCard.

Klimaatcompensatie zorgt ervoor dat de broeikassen die in de lucht zijn gekomen, weer worden vastgelegd. Een bekende manier is het planten van bomen. Zij leggen CO2 vast zolang ze in de groei zijn. Compenseren voor het klimaat kan ook door het steunen van projecten voor duurzame energie, vooral in ontwikkelingslanden. Denk aan een biogas- of zonnecentrale. Daarnaast is compenseren mogelijk door te investeren in energiebesparing.

Over klimaatcompensatie leven veel vragen. Dit merken zowel de samenwerkende aanbieders als Milieu Centraal. Vragenstellers willen vooral weten op welke manier CO2 wordt vastgelegd. Ook hebben ze vragen over de kwaliteit van het product. De samenwerkende organisaties hebben daarom het initiatief van Milieu Centraal opgepakt om de consument duidelijk te maken wat het compenseren van broeikasgassen inhoudt. Ook stellen ze minimumeisen aan de manier van compenseren.

Klimaatcompensatie bestaat voor vliegen, autorijden, aankopen doen en het gebruik van gas en stroom. Op klimaatcompensatie.nl staat onder meer een CO2-calculator voor consumenten. Daarmee is het eigen aandeel aan broeikasgassen door energieverbruik vast te stellen.