Energiekosten verminderen door het transparant maken van de energiebehoefte.

Door: Heatnet  05-10-2006
Trefwoorden: Hotel, Gas, Energie

Alleen degene die het verloop van zijn energieverbruik kent, kan zijn energie gunstig inkopen en de kosten tot een minimum reduceren.
De berekening van de elektriciteitskosten (maar ook van bijvoorbeeld gas) zijn verdeeld in de verbruikskosten en de transportkosten.
Bij grootverbruikers wordt het gebruik van het elektriciteitsnet continu gemeten met een tijdsinterval van 15 minuten. De hoogste gemiddelde waarde binnen een kwartier gemeten in een jaar is maatgevend voor de hoogte van de kosten van het transport van elektriciteit.
Een gegeven dat bepalend is voor de totale energierekening, maar waar slechts heel weinig rekening wordt gehouden. Ook een gegeven waarmee behoorlijk bespaard kan worden op de totale energierekening.


In met name Duitsland en Frankrijk maken grootverbruikers al dankbaar gebruik van de meetperiode van 15 minuten. Daar zorgt men ervoor dat een vooraf ingestelde maximum waarde van het maximum vermogen geleverd door het energiebedrijf, niet wordt overschreden.
Door het inzetten van een automatische bewaking met een energiecontrolesysteem kunnen de kosten voor het gebruik van het elektriciteitsnet met wel 15 tot 20 % verminderd worden.
De door de Duitse firma van RSW ontwikkelde systemen, die op de Nederlandse markt gebracht worden door Adelec uit Doetinchem, bestaan uit een optimaliseringcomputer met trendberekeningen die synchroon werken met de meetapparatuur van de energieleveranciers.
Het energieverbruik wordt continu gemeten en zo “weet” de optimaliseringcomputer op elk tijdstip hoeveel energie in de actuele meetperiode van 15 minuten al verbruikt is en hoe hoog het energieverbruik aan het eind van de 15 minutencyclus zal zijn.
Zal dat verbruik volgens de trendberekeningen van de apparatuur een vooraf ingestelde grenswaarde overschrijden, dan zullen interne energieverbruikers binnen het bedrijf uitgeschakeld worden.

Staan er binnen het bedrijf ook energieverbruikers ter beschikking, waarvan het opgenomen vermogen geregeld kan worden, dan kunnen deze ook in de schakelstrategie worden opgenomen.
In het volgende diagram is het maandelijkse verbruik van een ijzergieterij getoond, waarbij een optimaliseringsysteem van RSW wordt ingezet om de opgenomen energie te regelen.


Het maandelijkse maximaal afgenomen vermogen wordt binnen een van te voren ingestelde bandbreedte geregeld.
Alle optimaliseringsystemen zijn voorzien van een geheugen, waarin de meetgegevens van het gebruik in meetperioden van 15 minuten wordt opgetekend. Daarnaast worden alle schakelhandelingen en alarmeringen vastgelegd.
De opgeslagen meetwaarden worden door speciaal ontwikkelde programma’s geanalyseerd.
De analyses van het energieverbruik bieden de gebruiker een perfect beeld in het opgenomen vermogen en verbruik op ieder willekeurig tijdstip.
Hiermee kunnen nauwkeurige analyses worden gemaakt die als basis kunnen dienen bij de onderhandelingen over de energieprijs met de energieleveranciers

Als er op die wijze voor wordt gezorgd, dat het maximum vermogen een bepaalde grens niet overschrijdt, kan een bedrijf veel energie en kosten besparen. Een eenmalige piek in het vermogen, ooit binnen een meetperiode van 15 minuten binnen één jaar gemeten, is bepalend voor de totale energierekening. Door die piek te elimineren (en te verlagen) wordt de component “transport: in de energie rekening drastisch verlaagd. Een dat kan veel opleveren, want juist die transportcomponent kan wel oplopen tot ca 2/3 van de totale energierekening.

Door het inzetten van de energiecontrolesystemen van RSW zijn reeds honderden Europese bedrijven in staat hun energieverbruik drastisch te verminderen.
De energie-optimaliseringsystem kunnen o.a. ingezet worden bij grootverbruikers als:
IJzergieterijen hoogovens, aluminiumgieterijen, keramische industrie, levensmiddelen industrie, ziekenhuizen, scholen/universiteiten, warenhuizen, verzorgingscentra etc. Kortom: alle grootverbruikers van energie. Of dat nu elektriciteit, gas of water betreft.

Nadere informatie over de optimalisereningsystemen treft u op www.adelec.nl

Trefwoorden: Besparing, Elektriciteit, Elektriciteitsverbruik, Energie, Energiebesparing, Energienota, Energierekening, Gas, Grootverbruikers, Grootwinkelbedrijf, Hotel, Kwh, Scholengemeenschap, Subsidie, Vermogen, Watt,