Keuring NEN 3140

Keuring NEN 3140 van Marc Wassink

Door: Marc Wassink  21-11-2007

Keuring NEN 3140

Verplichtingen uit de ARBO wet
Werkgevers worden door de ARBO-wet verplicht zorg te dragen voor de veiligheid van hun materieel. Werknemers moeten erop kunnen vertrouwen dat het materieel waar zij mee werken veilig is. Het is de taak van de werkgever om dit aan te tonen. Werkgevers krijgen in toenemende mate de verantwoordelijkheid toegeschoven voor ongevallen waarbij technische voorzieningen een rol spelen.

Op verzoek van de arbeidsinspectie dient de werkgever aan te tonen dat deze al het mogelijke heeft gedaan om de veiligheid van het aanwezige materieel te waarborgen. Dit wordt tevens geëist vanuit VCA. Een officieel keuringsrapport van een KEMA gecertificeerd - Keuringsbedrijf is in dit kader de beste vrijwaring.


Veiligheid voorop
De KEMA gecertificeerde - Keurings- bedrijven zijn gecertificeerd volgens de Veiligheids Checklijst Aannemers. Dus kunt u er op vertrouwen dat alle werkzaamheden (keuringen, onderhoud en reparaties) deskundig èn veilig worden uitgevoerd. Het VCA-certificaat geldt in de eigen werkplaats èn voor werkzaamheden op lokatie. Ook op locaties waar VCA een eis is, kan het KEMA gecertificeerde - Keuringsbedrijf u van dienst zijn.