hoe brengt u uw woz waarde omlaag

hoe brengt u uw woz waarde omlaag van Nationale Hypotheek Vergelijker

Door: Nationale Hypotheek Vergelijker  17-04-2007
Trefwoorden: Taxatierapport, Tophypotheek

WOZ-waarde huis stijgt gemiddeld 7 procent per jaar De WOZ-waarde, genoemd naar de wet waardering onroerende zaken , wordt door gemeenten gebruikt om vast te stellen hoeveel onroerende zaak belasting een woningeigenaar verschuldigd is. Ook wordt de waarde door waterschappen en de Belastingdienst gebruikt om de 'Omslag Gebouwd' en het eigenwoningforfait vast te stellen. Voor elk van deze drie belastingen geldt: wie in een duurder huis woont, betaalt meer.

Meer waard
Voor de meeste huiseigenaren geldt dat hun huis meer waard is geworden. Gemiddeld valt de WOZ-waarde 7 procent hoger uit dan de vorige beschikking, die begin 2005 werd verstuurd met als peildatum 1 januari 2003. Bent u benieuwd naar de gemiddelde stijging in uw gemeente? De Waarderingskamer, die toezicht houdt op de correcte uitvoering van de wet WOZ door gemeenten, maakte een overzicht van de gemiddelde stijging per gemeente.Het Centraal Bureau voor de Statistiek berekende dat vorig jaar 5 procent van de woningen een WOZ-waarde van minder dan 50.000 euro had, 9,9 procent had een WOZ-waarde van 50.000 tot 100.000 euro, 50,5 procent viel tussen de 100.000 en 200.000 euro, 32 procent tussen de 200.000 en 500.000 euro en 2,6 procent tenslotte had een WOZ-waard hoger dan 500.000 euro.

Taxatieverslag
Omdat de WOZ-waarde is gekoppeld aan belastingheffingen, leidt een hogere WOZ-waarde meestal tot een hogere belasting. En is de waarde te hoog ingeschat, dan wordt de eigenaar van de woning voor een te hoog bedrag aangeslagen. In dat geval is verstandig om een bezwaar in te dienen tegen de toegekende WOZ-waarde.Hoe weet u of uw WOZ-waarde correct is? Vraag allereerst het taxatieverslag op bij de gemeente, die verplicht is om dat te verstrekken. De meeste panden worden niet ter plekke getaxeerd, maar van achter de computer aan de hand van de gegevens van woningen die rond de peildatum zijn verkocht. De kans is aanwezig dat deze referentiepanden niet vergelijkbaar zijn met uw woning, omdat ze bijvoorbeeld groter zijn.

Bij de Koopsomtelefoon van het Kadaster zijn de verkoopgegevens van huizen met een bepaalde postcode op te vragen. Die bieden vaak goed vergelijkingsmateriaal.

Bezwaar
Bezwaar maken kan alleen als uw bepleite waarde voldoende afwijkt van de door de gemeente vastgestelde waarde. Zo moet de afwijkingen bij woningen tussen 200.000 en 500.000 euro 4 procent bedragen, met een minimum van 10.000 euro. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten ontwikkelde een rekenmodel waarmee u kunt berekenen of het zin heeft om bezwaar te maken. Lijkt het erop dat de WOZ-waarde echt aan de hoge kant is, dien dan een bezwaar in bij de gemeente. Dat moet binnen zes weken na dagtekening van de WOZ-beschikking. Vereniging Eigen Huis heeft een voorbeeldbrief opgesteld die woningeigenaren kunnen gebruiken om bezwaar te maken.
Daarnaast helpt Vereniging Eigen Huis zijn leden in zeven stappen door de bezwaarprocedure. Een hogere WOZ-waarde kan overigens ook positief uitpakken: voor sommige huizenbezitters is het de sleutel tot lagere hypotheeklasten. Vereniging Eigen Huis vroeg 36 geldverstrekkers naar hun bereidheid om de renteopslag bij tophypotheken te laten vervallen.

Tophypotheken
Tophypotheken zijn leningen van meer dan 75 procent van de waarde van een woning bij gedwongen verkoop, ofwel de executiewaarde. Geldverstrekkers lopen bij dergelijke hypotheken meer risico dan bij een basishypotheek, waarin tot 75 procent van de executiewaarde mag worden geleend. Moet het huis waarop de lening rust noodgedwongen worden verkocht, dan is bij een tophypotheek de kans groter dat het minder opbrengt dan het geleende bedrag. Om dat risico te compenseren, vragen de meeste geldverstrekkers een renteopslag, die oploopt tot 0,4 procent. De WOZ-waarde geeft een indicatie van de waarde van de woning. De meeste geldverstrekkers zijn – als uit de WOZ-beschikking voldoende waardestijging blijkt - bereid om de topopslag te laten vervallen, zelfs tijdens een rentevaste periode, stelde Vereniging Eigen Huis. Kunt u ook rente besparen? Kijk hier of uw geldverstrekker bereid is om de topopslag te laten vervallen.Wie vragen heeft over de WOZ, kan terecht bij het WOZ Informatiepunt van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. Door Jorien Apperloo

Bron: Elsevier.nl

Trefwoorden: Taxatierapport, Tophypotheek