Persbericht: Justitie presenteert vandaag gevangenisonderzoek

Door: Ortho Communications & Science  04-07-2007

Gert Schuitemaker heeft lang uitgekeken naar de uitkomsten van het Nederlandse onderzoek naar de invloed van voedingssupplementen op agressief gedrag bij jongvolwassen gedetineerden. In het tijdschrift Ortho, waarvan hij hoofdredacteur is, vroeg de apotheker twintig jaar lang aandacht voor het onderwerp voeding en agressie. In 2003 verscheen zijn boek Honger naar geweld. Hierin maakte hij, aan de hand van wetenschappelijke studies uit de afgelopen decennia, duidelijk dat volwaardige voeding niet alleen leidt tot gedragsverbetering maar ook tot betere schoolprestaties.
Aanleiding om dit boek te schrijven, was een opmerkelijk Brits onderzoek onder ruim tweehonderd jonge gedetineerden. Het grootste deel slikte dagelijks een multivitamine met mineralen en vier capsules met vetzuren. De overige gevangenen kregen een placebo. In de eerste groep nam het gewelddadig gedrag sterk af. Vooral het aantal ernstige overtredingen daalde spectaculair, inclusief de geweldsdelicten.
De Dienst Justitiële Inrichtingen van het Ministerie van Justitie werd in 2002 door de redactie van Ortho getipt over dit onderzoek, dat een poosje daarvoor was gepubliceerd in de British Journal of Psychiatry (2002; 181(1): 22-28). Het artikel werd op verzoek toegefaxt, waarna de medisch adviseur van de dienst het Britse werk typeerde als ‘zeer interessant onderzoek, dat grondige studie verdient’.
Het boek Honger naar Geweld leidde onder meer tot Kamervragen, waarmee de weg werd geëffend voor een Nederlandse variant van het Britse experiment. In januari 2006 ging het gevangenisonderzoek officieel van start ging. “We hebben anderhalf jaar moeten wachten, maar het geduld is beloond”, zegt Schuitemaker over de vandaag gepresenteerde resultaten. “Nu is gebleken dat ook híer gedetineerden minder agressief gedrag vertonen na gebruik van voedingssupplementen, is dringend vervolgonderzoek gewenst. Justitie zit op het goede spoor. Nu is het zaak door te pakken.”

===================================================================
NOOT VOOR DE REDACTIE: Ortho is een tweemaandelijks tijdschrift over voeding en supplementen. Op 27 oktober organiseert Ortho in Utrecht voor de tweede keer het Congres ‘Voeding & Gedrag’ (www.voedingengedrag.nl). Hoofdredacteur dr. Gert Schuitemaker maakt zich al twintig jaar sterk voor onderzoek naar de relatie tussen voeding en agressie. Zo haalde hij in 1988 de Amerikaanse criminoloog dr. Stephen Schoenthaler naar Nederland, nadat deze had aangetoond dat verbetering van voeding kan leiden tot een dramatische afname van allerlei vormen van gewelddadig gedrag. Gert Schuitemaker is beschikbaar voor interviews: bel 06-23 44 5 842 of 0315 - 695 211 (of mail naar [email protected]).


Contact Ortho Communications & Science

E-mail

Deze pagina afdrukken

Share