Nieuw! Boek Stedelijke Erfpacht

Nieuw! Boek Stedelijke Erfpacht van Vakdocumentaire Uitgaven

Door: Vakdocumentaire Uitgaven  02-10-2008
Trefwoorden: Taxatie, Beleggers, Gemeenten

Erfpacht komt nog in veel gemeenten voor als gevolg van het gronduitgiftebeleid. De diversiteit en complexiteit zijn enorm en dat komt de transparantie van erfpacht niet ten goede. Er is weinig literatuur en verreweg het meeste is geschreven door juristen. De economische invalshoek is daarbij altijd onderbelicht gebleven. Dat terwijl de oorspronkelijke toepassing van stedelijke erfpacht in Amsterdam aan het eind van de negentiende eeuw toch eerder een sociaal economische vraagstuk was dan een louter juridische kwestie. Daar komt bij, dat ook enkele kernelementen van erfpacht, zoals de canon en de taxatie, binnen het domein van economen vallen. In het boek Stedelijke Erfpacht komen zowel de economische als de juridische aspecten van stedelijke erfpacht uitgebreid aan bod, waarbij de nadruk op de economische aspecten ligt.

Inhoud
• Stedelijke erfpacht
• Omvang stedelijke erfpacht
• De beoogde doelen van stedelijk erfpacht
• Paretiaanse welvaartstheorie
• De baten van stedelijke erfpacht
• Stedelijke erfpacht als melkkoe van gemeenten
• Verschillen tussen erfpachters en eigenaren
• De taxatie van erfpachtpercelen
• Invloed op het gebruik van de grond
• Welvaartseffecten van stedelijke erfpacht

Hoewel het boek uitsluitend de stedelijke toepassing van erfpacht beschrijft, bevat het ook nuttige informatie die bruikbaar is bij de toegepaste erfpachtstelsels zoals in de Noordoostpolder, de Waddeneilanden en nabij Schiphol. De tachtig voorkomende soorten erfpachtstelsels zijn beschreven. In het boek staan veel getallenvoorbeelden en jurisprudentie. Ingewikkelde formuleringen zijn achterwege gelaten. Kortom, Stedelijke erfpacht is hét boek voor erfpachtkwesties.

Voor wie bestemd
Het boek Stedelijke erfpacht is zeer interessant voor iedereen die in de praktijk met erfpacht te maken krijgt, zoals medewerkers van gemeenten, beleggers, woningcorporaties, particulieren, notarissen, advocaten, makelaars en taxateurs.

Auteur
Dr. Paul Nelisse heeft zijn proefschrift over stedelijke erfpacht met succes verdedigd. Naar aanleiding hiervan is het boek Stedelijke erfpacht tot stand gekomen.

Bestellen
De prijs voor Stedelijke Erfpacht is € 83,74 inclusief btw
Het boek is verkrijgbaar bij Reed Business, tel: (0314) 35 83 58,
fax (0314) 35 82 59, e-mail: [email protected] of internet: www.vakkennis.com

Stedelijke Erfpacht (ISBN 9789062287253) is ook verkrijgbaar bij de erkende boekhandel.

Einde persbericht

Trefwoorden: Beleggers, Canon, Economische Invalshoek, Erfpacht, Erfpachtkwesties, Erfpachtpercelen, Erfpachtstelsels, Gemeenten, Getallenvoorbeelden, Gronduitgiftebeleid, Paretiaanse Welvaartstheorie, Reed Business, Sociaal Economische Vraagstuk, Stedelijke Erfpacht, Taxatie, Www.vakkennis.com,

Contact Vakdocumentaire Uitgaven

E-mail

Deze pagina afdrukken

Share