Nieuw verschenen bij Reed Business: Taxatieboek onroerende zaken, 2e druk!

Nieuw verschenen bij Reed Business: Taxatieboek onroerende zaken, 2e druk! van Vakdocumentaire Uitgaven

Door: Vakdocumentaire Uitgaven  15-11-2007
Trefwoorden: Planschade, Huurkoop, Certificering Als Taxateur

Nieuw verschenen bij Reed Business: Taxatieboek onroerende zaken, 2e druk!

Het Taxatieboek onroerende zaken behandelt het waarderingsvraagstuk, vanuit verschillende invalshoeken, zoals de taxatie voor jaarrekening, taxatie volgens de onteigeningswet, taxatie in het kader van planschade, nadeel compensatie, huurkoop, Wet WOZ, etc. De theorie van de waardebepaling wordt beknopt uiteengezet en is voorzien van taxatievoorbeelden uit de praktijk. Waar mogelijk wordt aansluiting gezocht bij de vakbekwaamheidseisen, die gelden voor certificering als taxateur.

Deze uitgave is een praktisch hulpmiddel om de waarde van een onroerende zaak op een zorgvuldige wijze te bepalen. De bij het boek behorende cd-rom bevat rekenmodellen, een taxatierapport Bedrijfsonroerend goed (BOG) en een taxatierapport Agrarisch onroerend goed (AOG).
Het Taxatieboek is tot stand gekomen in samenwerking met Mr. P.J.M. Saarloos, Van den Bosch & partners, Belastingadviseurs voor overheden en I. Vermeulen, Vennoot Noorderstaete Rentmeesters. Een redactie met kennis van zaken, die hun kennis gebundeld hebben in deze uitgave.
Voor het Taxatieboek onroerende zaken (ISBN 978 90 6228 677 5) geldt een prijs van € 139,50 excl. btw. Deze uitgave is verkrijgbaar bij Reed Business,
telefoon (0314) 35 83 58 of fax (0314) 35 82 59. Er kan ook besteld worden via
e-mail: [email protected] of internet: www.vakkennis.com Uiteraard is deze uitgave ook verkrijgbaar bij de erkende boekhandel.

Taxatieboek onroerende zaken, 2e druk/2007/252 pag.

Einde persbericht

Trefwoorden: Certificering Als Taxateur, Huurkoop, Onteigeningswet, Planschade, Taxatieboek Onroerende Zaken, Taxatierapport Agrarisch Onroerend Goed, Taxatierapport Bedrijfsonroerend Goed, Waarderingsvraagstuk, Www.vakkennis.com,

Contact Vakdocumentaire Uitgaven

E-mail

Deze pagina afdrukken

Share