Nieuw verschenen bij Reed Business: Zakboek Agrarisch Vastgoed!

Nieuw verschenen bij Reed Business: Zakboek Agrarisch Vastgoed! van Vakdocumentaire Uitgaven

Door: Vakdocumentaire Uitgaven  02-10-2007
Trefwoorden: Erfpacht, Planschade, Onteigening

Agrarisch Vastgoed is een specialistisch en complex vakgebied geworden. Dit is onder andere veroorzaakt door de internationalisering van de handel en de steeds grotere invloed van Europese wet- en regelgeving. Om inzicht te krijgen in het agrarisch vastgoed is er nu het zakboek Agrarisch Vastgoed. Een uitgave waarin het agrarisch vastgoed wordt bezien vanuit de Europese samenhang, de ruimtelijke ordening en inrichting.

Dit zakboek sluit zoveel mogelijk aan bij de praktijk. Naast de Europese regelgeving komen in het zakboek aan de orde de milieuaspecten, productierechten, pacht (pachtwet geldend per 1 september 2007), erfpacht, cijfers pachtnormenbesluit (2007), onteigening, planschade, voorkeursrecht, agrarische wetgeving en fiscale aspecten. Ook zijn marktgegevens, waardebepalende factoren, taxatietheorie en taxatievoorbeelden opgenomen. Het zakboek is bestemd voor wie werkzaam is in de agrarische vastgoedpraktijk.

Het zakboek is tot stand gekomen in samenwerking met een uiterst deskundig team onder redactie van I. Vermeulen in samenwerking met:
Ir. E.G.J. Schuerink, beëdigd rentmeester, onteigeningsdeskundige;
Mr. P.C.H. van Schooten, advocaat, gespecialiseerd in groene wetgeving;
Mr. B. Nijman, advocaat;
Mr. Ir.J. Kroon, advocaat;
C. van Harten, senior-jurist agrarisch recht.
Een redactie met kennis van zaken, die hun kennis gebundeld hebben in deze uitgave.
Voor het zakboek Agrarisch Vastgoed (ISBN 978 90 6228 617 1) geldt een prijs van
€ 69,50 excl. btw. Deze uitgave is verkrijgbaar bij Reed Business, telefoon (0314) 35 83 58 of fax (0314) 35 82 59. Er kan ook besteld worden via e-mail: info@vakkennis.com of internet: www.vakkennis.com Uiteraard is deze uitgave ook verkrijgbaar bij de erkende boekhandel.

Agrarisch Vastgoed, 1e druk/2007/448 pag.

Einde persbericht

Trefwoorden: Agrarische Wetgeving En Fiscale Aspecten, Erfpacht, Europese Wet- En Regelgeving, Onteigening, Pacht, Planschade, Ruimtelijke Ordening En Inrichting, Voorkeursrecht, Zakboek Agrarisch Vastgoed,

Contact Vakdocumentaire Uitgaven

E-mail

Deze pagina afdrukken

Share