Verschenen: de cd-rom Ziekteverzuimmanagement 2007

Verschenen: de cd-rom Ziekteverzuimmanagement 2007 van Vakdocumentaire Uitgaven

Door: Vakdocumentaire Uitgaven  04-06-2007
Trefwoorden: Werk, Reintegratie, Ziekteverzuim

Op de cd-rom ziekteverzuimmanagement 2007 ligt de nadruk op de praktische uitvoering van de wetgeving rond zieke en herstellende werknemers, inclusief de daarbij te gebruiken formulieren van het UWV. De cd-rom geeft alle informatie over de uitvoering van de volgende wetten en recente jurisprudentie over de Wet Verbetering Poortwachter, de Ziektewet, de Wet uitbreiding Loonsdoorbetalingsplicht bij Ziekte (WULBZ), de Arbeidsomstandighedenwet en de Wet Pemba.

De formulieren van het UWV blijken in de praktijk handig in gebruik. Op deze cd-rom staan vele van deze formulieren. Ook is er aandacht voor subsidiemogelijkheden, zoals de subsidies die gelden bij de re-integratie van arbeidsgehandicapten.

De 2007-versie is volledig aangepast aan de Arbowet per 1 januari 2007 en er zijn diverse wijzigingen en aanvullingen opgenomen. Onderwerpen die aan bod komen zijn onder andere loondoorbetaling bij herhaaldelijke sportblessures, recht op doorbetaling na ongeluk zonder opzet, beperkingen ontslag op grond van regelmatig ziekteverzuim, verzuimmelder Ziektewet/WAZO en nevenwerkzaamheden tijdens ziekte.

Voor de cd-rom Ziekteverzuimmanagement geldt een prijs van € 99,50 excl. btw.

De cd-rom is verkrijgbaar bij Reed Business bv, telefoon (0314) 35 83 58 of fax (0314) 35 82 59. Er kan ook worden besteld via e-mail: [email protected] of internet: www.elsevier-vdu.nl. De cd-rom Ziekteverzuimmanagement (ISBN 978 90 6228 682 9) zijn ook verkrijgbaar bij de erkende boekhandel.

Einde persbericht

Noot voor de redactie (niet bestemd voor publicatie)
Nadere inlichtingen worden graag verstrekt door Thirza Veenekamp, Marketing Manager,
tel. (0314) 35 83 58.

Trefwoorden: Arbeid, Arbeidsgehandicapten, Arbeidsomstandighedenwet, Arbowet, Beperkingen Ontslag Op Grond Van Regelmatig Ziekteverzuim, Loon, Loondoorbetaling, Personeelszaken, Reintegratie, Subsidiemogelijkheden, Uwv, Verzuimmelder, Wazo, Werk, Werknemer, Wet Pemba, Wet Uitbreiding Loonsdoorbetalingsplicht Bij Ziekte, Wet Verbetering Poortwachter, Wulbz, Ziekteverzuim, Ziektewet,

Contact Vakdocumentaire Uitgaven

E-mail

Deze pagina afdrukken

Share