Aequor kiest voor advisering op maat in de regio

Door: Aequor  25-06-2008
Trefwoorden: Regionaal, Aequor, Arbeidsmarktinformatie

PERSBERICHT

25 juni 2008


Aequor kiest voor advisering op maat in de regio

Aequor is actief in het landelijke werkveld van voedsel en leefomgeving. Zij is vanaf 1 juli 2008 meer zichtbaar in de regio. Het landelijke werkveld is verdeeld in vier regio’s. Samen met een team bedrijfsadviseurs onderhoudt de regiomanager nauwe contacten met de regionale partners, zoals aoc’s, bedrijven, cwi’s, gemeenten en andere partijen. Nieuw in de rol van de bedrijfsadviseurs is dat zij actief zijn voor leerbedrijven in meerdere sectoren. Daarnaast heeft Aequor drie sectormanagers die de relatie met de diverse branches op landelijk niveau onderhouden.

Om in te spelen op de huidige kenniseconomie en de wensen van het bedrijfsleven, heeft Aequor gekozen voor een nieuwe regionale insteek. De regiomanagers en de bedrijfsadviseurs werken nauw samen met regionale partijen. Samenwerking in de regio leidt tot een verbeterde afstemming van vraag en aanbod op zowel de stage- en leerbanenmarkt als op de arbeidsmarkt. De focus ligt op de ondersteuning en begeleiding van leerbedrijven, wat resulteert in een kwaliteitsverbetering van het opleidingsproces.
Thema’s zijn onder meer kwaliteitsverbetering van stage en leerplaatsen, en innovatie- en kennisuitwisseling tussen bedrijfsleven en onderwijsinstellingen.

Meer over de regionale werkwijze kunt u vinden op onze nieuwe website. De nieuwe website sluit aan bij de huidige huisstijl van Aequor met de inmiddels bekende frisse, kleurrijke beelden van het werkveld voedsel en leefomgeving. Extra aandacht is besteed aan de ‘op maat trajecten’ die de organisatie kan verzorgen. Bezoek de website eens op www.aequor.nl.


Aequor …natuurlijk!Noot voor redactie:
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Monja van Woensel, coördinator PR en communicatie van Aequor: 0318-649508 / mvwoensel@aequor.nl.

Aequor, kennis- en communicatiecentrum voedsel en leefomgeving, werkt samen met het bedrijfsleven èn met het beroepsonderwijs. Door haar kennis van ontwikkelingen op de arbeidsmarkt, kansrijke beroepen en van praktijkleren in bedrijven, speelt Aequor een belangrijke rol bij afstemming van arbeidsmarkt en beroepsonderwijs. Door de keuze van de organisatie om zich sterker te profileren in de regio, wordt de kracht van het kenniscentrum versterkt. Ook blijft zij als sectorspecialist een belangrijke kennisbron.


Trefwoorden: Aequor, Arbeidsmarktinformatie, Kennis- En Communicatiecentrum, Regionaal,

Contact Aequor

Website - Geen ingevoerd

E-mail

Deze pagina afdrukken

Share