Digitaal Handboek Drijflaagverwijdering

Digitaal Handboek Drijflaagverwijdering van HMVT (Hannover Milieu- En Veiligheidstechniek B.V.)

Door: HMVT (Hannover Milieu- En Veiligheidstechniek B.V.)  25-07-2008
Trefwoorden: Drijflaag Handleiding Hmvt Hannover Skb Sanering

HMVT heeft binnen SKB-verband en samen met adviesbureaus Tauw en EnProSol een digitaal handboek samengesteld voor de verwijdering van drijflagen in de bodem. Via de link www.skbodem.nl/drijflaagverwijdering kan het handboek worden geraadpleegd.

Het doel van dit Handboek is het beantwoorden van vragen die je tegenkomt vanaf het moment van aantreffen van een drijflaag tot en met de daadwerkelijke verwijdering ervan. Het Handboek kan geraadpleegd worden door zowel uitvoerende partijen (aannemers en milieuadviesbureaus), bevoegde gezag en als probleemeigenaren.

De verwijderingstechnieken die aan bod komen zijn ontgraven, skimmen, bodemluchtextractie, persluchtinjectie, meerfasenextractie en de thermische technieken stoominjectie en wisselspanning. Binnen het Handboek bestaat de mogelijkheid om via een korte vragenlijst tot een (geautomatiseerde) prioritering van drijflaagverwijderingstechnieken te komen voor een specifiek geval. Deze ‘scan’ is bedoeld als hulpmiddel bij de totstandkoming van een techniekkeuze voor een bepaalde locatie en is indicatief van aard. De prioritering vindt plaats voor meerdere selectiecriteria, waaronder de aanwezigheid van infrastructuur en bebouwing, het verwijderingsrendement, de uitvoeringsduur, de kosteneffectiviteit en veiligheid en risico’s.

Trefwoorden: Drijflaag Handleiding Hmvt Hannover Skb Sanering

Contact HMVT (Hannover Milieu- En Veiligheidstechniek B.V.)

E-mail

Deze pagina afdrukken

Share