Persbericht RegioPoorten Gelderland

Persbericht RegioPoorten Gelderland van Regio De Vallei

Door: Regio De Vallei  16-06-2008

Nieuwe aanpak van files in Gelderland
RegioPoorten bieden automobilisten snelle overstap op OV

5 juni 2008

Ede – Provincie Gelderland en de regio’s Vallei, Noord-Veluwe en Rivierenland hebben
samen met de NS vier strategische stationslocaties langs snelwegen in Gelderland geselecteerd. Het gaat om Geldermalsen, Ede (Veenendaal-De Klomp), Barneveld-Noord en Nijkerk-Corlaer / Harderwijk. Deze locaties krijgen de status van RegioPoort. Dit zijn stations langs snelwegen, waar automobilisten snel kunnen overstappen op het OV. Het is één van de maatregelen in de provincie Gelderland om files op toevoerwegen (A2, A12, A1 en A28) naar de Randstad aan te pakken.

Aanleiding
Aanleiding zijn de nog steeds toenemende files op corridors naar de Randstad. Overheid en bedrijfsleven vormen een coalitie voor een gezamenlijke inzet: betere faciliteiten voor de overstap auto-OV. Hiervoor is de Taskforce Bereikbaarheid ingesteld. In de Taskforce nemen drie Gelderse regio’s deel: Rivierenland, Vallei en Noord-Veluwe. Juist deze regio’s hebben te maken met bereikbaarheidsproblemen, omdat ze dicht tegen de Randstad aanliggen. Naast de NS participeren Rijkswaterstaat, ProRail en VNO-NCW. Met Regio Eemland (Amersfoort, Leusden) en Schiphol is contact geweest.

Focus
De Taskforce heeft een duidelijke focus: locaties selecteren waar de overstap auto-OV optimaal gerealiseerd kan worden. Hiervoor zijn criteria ontwikkeld. De voornaamste zijn: goede aansluiting weg-spoor, ruimte voor parkeergelegenheid, minimaal 4x per uur een OV-verbinding naar de Randstad (op termijn) en kansen voor ontwikkeling van aantrekkelijke faciliteiten voor de automobilist. Tussen september en december 2007 bezocht de Taskforce diverse locaties in West-Gelderland. Van alle locaties zijn analyses gemaakt en vervolgens kansen op succes doorgerekend.

Selectie
Inmiddels zijn vier locaties geselecteerd: Geldermalsen, Ede (Veenendaal-De Klomp), Barneveld-Noord en Nijkerk-Corlaer / Harderwijk. Ten aanzien van de locaties op de A28 wordt op korte termijn nog een keuze gemaakt. De locaties bieden kansen voor ontwikkeling van stations en bijpassende faciliteiten. Te denken valt aan verhuur van fietsen en scooters, onderhoud van auto’s, kleine winkels en vergaderfaciliteiten. Deze locaties bieden behalve voor overstap op trein, ook goede mogelijkheden voor ontwikkeling van snelbusverbindingen.
De NS wordt partner in de ontwikkeling van de locaties. De NS ontwikkelde eerder een pilot in Veenendaal-De Klomp. De parkeercapaciteit is uitgebreid, automobilisten op de A12 vinden informatie op een dynamisch informatiebord en er is een kiosk geopend. De ervaringen hier zullen worden toegepast op de andere locaties.

Vervolg
De Taskforce Bereikbaarheid rondt de oriëntatiefase af. In de tweede fase wordt de haalbaarheid en betaalbaarheid van een RegioPoort op deze locaties verder onderzocht. Positieve uitkomst leidt tot concrete plannen die tot uitvoering worden gebracht. De plannen voor Geldermalsen en Veenendaal-De Klomp kunnen eind 2008 worden gepresenteerd. Uitvoering start in 2009. Realisatie in Barneveld en Nijkerk / Harderwijk is voorzien tussen 2013 en 2015.

_____________________________

Noot voor de redactie: voor meer informatie kunt u contact opnemen met Arnoud Leerling secretaris van de Taskforce, op nummer 0318-680703 / 06-40464098, Carl Bieker, provincie Gelderland op nummer 026-3599635 of 06-50273390 of Michiel Jonker / Corien Koetsier, woordvoering NS 030 – 2356445 of 088 - 6712523
Kijk ook op www.poortennaarderandstad.nl voor meer informatie en gegevens over de locaties