Energy Data Watcher (EDW)

Door: de EnergieConsultant B.V.  19-08-2011
Trefwoorden: Gas, Energie, Inkoop

    

Energy Data Watcher (EDW) is een contractbeheerssysteem die voor veel afnemers van energie deze moeilijke materie op een toegankelijke manier via internet presenteert. EDW maakt gebruik van elektronische meetdata die ook door netbeheerder en leveranciers worden gebruikt voor het opstellen van de energienota's.
Wat kunt u met dit systeem?
1) Energie verbruiken monitoren per uur, dag, week, maand en jaar voor gas en elektriciteit mits gebruik wordt gemaakt van afstanduitlezing.
2) Inkoopmodule voor gas en elektriciteit (verbruiken en markprijzen worden direct aan elkaar gekoppeld besparingen worden direct op basis van eigen aansluiting gepresenteerd)
3) Factuurcontrole (d.m.v. van schaduwfactuur op internet is het mogelijk de kosten voor Levering, Energiebelasting, Netbeheer en infrastructurele kosten te controleren).
4) Verbruiken per uur (verbruiksprofiel) genereren en daardoor besparen op de inkoop van de energiedrager. In regel worden toeslagen lager bij aanlevering van dit soort profielen.
5) Contractoptimalisatie doordat contractwaarden visueel worden weergegeven is binnen een oogopslag te zien of contractwaarden kunnen worden aangepast en daardoor kosten worden bespaard.Mogelijkheid tot efficiënter inzetten energie (besparing)
6) Koppeling tussen techniek en meting en financiële situatie. Deze koppeling geeft onder andere aan of uw meting in orde is, hoeveel vermogen technisch af genomen kan worden ten opzichte van daadwerkelijk afgenomen vermogen. Dit is belangrijk bij o.a. installatie nieuwe machines. Directe mogelijkheid aanleveren elektriciteit- en gasverbruiken CBS (verplicht)
7) Gemakkelijk bij opstellen van het energiebudget
8) Contractbeheer: alle energiecontracten kunnen via internet worden ingekeken.
9) Uitstoot van koolstofdioxide-emissie equivalenten worden per energiedrager weergegeven
10) Signaleringsfunctie bij overschrijding pieken en datacontrole ter voorkoming van pieken
11) Zeer gebruiksvriendelijk
12) Professionele helpdesk
Er zijn nog veel meer mogelijkheden met dit systeem. Het uitgangspunt blijft kosten besparing. In de praktijk heeft EDW al laten zien dat het voor vele bedrijven een nuttig ondersteunend programma op energiegebied is, waarmee veel geld en tijd bespaard kan worden.

Trefwoorden: Bemiddelingsbureau, Besparingen, Elektriciteit, Energie, Energieadvies, Energiekosten, Energiemarkt, Gas, Inkoop, Leveranciers

Andere producten en diensten van de EnergieConsultant B.V.

19-08-2011

Inkoop van gas

     besparingpoolvoordeelgoede leveringsvoorwaardenContractoptimalisatietermijnmarktDay-Ahead markt


19-08-2011

Inkoop van elektriciteit

besparing, poolvoordeel, goede leveringsvoorwaarden, contractoptimalisatie, termijnmarkt, spotmarkt, gemak, inkoopstrategie