Cijfers Overbetuwe 2007 mogelijk geflatteerd

Door: Gemeentebelangen Overbetuwe  08-06-2008

Volgens de jaarrekening van de gemeente Overbetuwe heeft de gemeente over het jaar 2007 een positief resultaat behaald van 5,3 miljoen euro.
Uit een nadere analyse van Gemeentebelangen Overbetuwe blijkt, dat dit resultaat mogelijk geflatteerd is. Het resultaat is in belangrijke mate beïnvloed door nieuwe boekhoudkundige voorschriften en doordat in 2007 werkzaamheden niet zijn uitgevoerd.
Zo blijkt bijvoorbeeld een voorziening voor openbare verlichting van 655.000 volgens de nieuwe richtlijnen geen voorziening meer te zijn, waardoor dit bedrag in het resultaat 2007 is opgenomen. 1)
Een voorbeeld van niet uitgevoerde werkzaamheden is het niet geheel uitvoeren van het geplande groot onderhoud aan wegen, als gevolg van slechte weersomstandigheden. Het slechte weer heeft in dit geval voor de gemeente een positief resultaat opgeleverd van 232.000 euro. 2) Daarnaast heeft het niet of later uitvoeren van projecten en investeringen voor de gemeente tot gevolg, dat er winst is geboekt op de kapitaallasten. 3)
Het zou de gemeente sieren indien wordt aangegeven in welke mate het resultaat van 2007 is beïnvloed door doorgevoerde wijzigingen in de boekhoudregels en door het niet uitvoeren van wel ingeplande werkzaamheden.


1) bron: Gemeente Overbetuwe: programmaverantwoording en programmarekening 2007, blz 27 en blz 145
2) bron: Gemeente Overbetuwe: programmaverantwoording en programmarekening 2007, blz 27
3) bron: Gemeente Overbetuwe: programmaverantwoording en programmarekening 2007, o.a. blz 27 (450.000), blz 28 (154.000), blz 35 (157.000)


Contact Gemeentebelangen Overbetuwe

E-mail - Geen ingevoerd

Deze pagina afdrukken

Share