Hockeyvelden bij de Pas te Elst

Door: Gemeentebelangen Overbetuwe  10-04-2008

Voorliggend plan is helder en goed leesbaar. Vele vragen zijn met dit rapport vooraf al afgevangen.
Op basis van normen van de KNHB hebben wij kunnen vaststellen dat op basis van het huidige ledenbestand en de prognoses in ieder geval de aanleg van één kunstgrasveld nu verantwoord is. Sterker als we de prognoses volgen is de aanleg van een tweede veld ook nog verdedigbaar.
De fractie van GBO is hierin kritisch; niet omdat we geen hockeyclub met een behoorlijke op de toekomst gerichte accommodatie willen maar wel omdat we op een verantwoorde manier met de overheidsuitgaven willen omgaan.
De fractie is blij, dat er binnen de gebruikers van de Pas een groot draagvlak is, maar ook hier toch weer vragen en kanttekeningen.
vraag: is Spero met de oplossingen wel zo gelukkig, in achtnemend, dat ze voorshands niet op verbetering van de trainingsaccommodatie ( kunstgrasveld) hoeven te rekenen, terwijl gezien het ledenbestand en de kwaliteit van het veld ook dit te verdedigen zou zijn.
Een tweede vraag is of het opschuiven van de velden van Elistha, die leiden tot een goede verantwoorde ontsluiting voor Scouting niet een dure oplossing is, waarbij uiteraard moet worden gerealiseerd, dat alle hulpdiensten in staat moeten zijn alle accommodaties op een zo snel mogelijke manier te bereiken.

Ook blijft de fractie kritisch aankijken tegen het feit, dat het erg opvallend is, dat een vereniging zo snel in staat is om het college achter plannen te krijgen, terwijl de voorbeelden van in nood verkerende verenigingen voor het oprapen liggen, waar procedures veel meer tijd in beslag namen. De fractie, die een gemeentebreed voorzieningen pakket hoog in het vaandel heeft staan, heeft toch het gevoel, dat het in dit geval weer om een Elster vereniging gaat.
Wij kunnen niet om deze constatering heen!.

De totstandkoming van de velden en kleedaccommodatie gebeurt volgens het collegevoorstel overeenkomstig de richtlijnen van het STA beleid. De volgende vraag is of de vereniging financieel in staat is om andere voorzieningen te realiseren, waaronde rmn. de beoogde kantine, die in het licht van de filosofie maatschappelijk verenigen toch een wezenlijk onderdeel van de accommodatie vormt.

ctp: Henk Vreman


Contact Gemeentebelangen Overbetuwe

E-mail - Geen ingevoerd

Deze pagina afdrukken

Share