Overeenkomst met de Heldringstichting

Door: Gemeentebelangen Overbetuwe  29-09-2008

Op de agenda van de raadsvergadering van de gemeente Overbetuwe staat de overeenkomst tussen de Heldringstichting en het college, namens haar burgers. De Raad wordt gevraagd haar mening, wensen en bedenkingen kenbaar te maken over deze overeenkomst met alles wat daarbij komt kijken.
De fractie van Gemeentebelangen Overbetuwe heeft zich in de commissie GFZ al kritisch uitgelaten over het proces rond het tot stand komen van de overeenkomst maar ook over de inhoud van de overeenkomst.

We zijn sterk van mening dat de wijze waarop met name door de Stichting gecommuniceerd wordt met de burgers van Zetten en omgeving niet goed is. Ook over de rol van het college zijn we niet echt tevreden.
We hebben de afgelopen weken dan ook besteed om hiervoor aandacht te vragen bij de directie van de stichting en het college, in dit geval bij de burgemeester hierbij hebben we samengewerkt met de PvdA.
We hebben een goede hoop dat deze acties tot een betere communicatie leiden, met als gevolg daarvan dat er een overeenkomst tot stand komt welke gedragen wordt door de bevolking.
Als fractie zullen we in de Raad van a.s dinsdag we naast vragen ter verduidelijking het vooral hebben over hoe de communicatie zou moeten verlopen in onze ogen, om te komen tot een vertrouwen van de burgers van Zetten in de Heldringstichting en met name natuurlijk rond de komst van de TBS kliniek.
Voor onze fractie speelt dus niet de vraag of er een TBS kliniek komt maar wel hoe het vertrouwen van de burger in het bestuur van de stichting kan groeien. Vertrouwen dat de TBS kliniek geen overlast of problemen veroorzaakt voor de bevolking van Zetten en omgeving. 

Gemeentebelangen Overbetuwe


Contact Gemeentebelangen Overbetuwe

E-mail - Geen ingevoerd

Deze pagina afdrukken

Share