Startersleningen in Gemeente Overbetuwe

Door: Gemeentebelangen Overbetuwe  17-02-2008

Mede op initiatief van Gemeentebelangen Overbetuwe wordt het binnenkort mogelijk om binnen de gemeente Overbetuwe een Starterslening aan te vragen. Deze lening maakt het starters in de huizenmarkt met minder inkomen mogelijk om een huis te kopen.

De gemeente verstrekt daarvoor bovenop een hypotheek net Nationale Hypotheek Garantie een extra lening met flexibele voorwaarden. De voorwaarden worden door de gemeente bepaald.
In het voorstel van het college (wethouder Jan van Walraven) wordt helaas om “efficiency reden” een ondergrens van 10.000 euro ingevoerd. Het GBO is hier om verschillende goede redenen op tegen. Daarbij vinden we steun bij meerdere partijen.
Wethouder Jan van Walraven heeft aangekondigd dat hij een “soort van flexibele drempel” wil handhaven. Het GBO begrijpt dat de heer van Walraven graag deze open norm in wil voeren om op die wijze geen verandering in zijn voorstel aan te brengen.

Arnold Peters (fractielid van Gemeentebelangen Overbetuwe en groot voorvechter van de Starterslening) heeft een artikel in het Gemeente nieuws geplaatst over dit onderwerp. Hij heeft daarop vele positieve reacties mogen ontvangen.


Contact Gemeentebelangen Overbetuwe

E-mail - Geen ingevoerd

Deze pagina afdrukken

Share