Toekomstvisie jongeren Overbetuwe

Door: Gemeentebelangen Overbetuwe  26-02-2009

Elst, 26 februari 2009

Dinsdag 3 maart 2009 zullen, tijdens de gemeenteraadsvergadering van de gemeente Overbetuwe, examenleerlingen van het OBC te Elst de toekomstvisie van jongeren uit de Overbetuwe presenteren. Dit rapport is op verzoek van Gemeentebelangen Overbetuwe door twee klassen van het OBC als studieopdracht opgesteld.

Gemeentebelangen Overbetuwe zocht naar een mogelijkheid om jongeren te bereiken voor een toekomstvisie van jongeren. Men vond de oplossing vía jongeren. Het OBC te Elst (docente: mevrouw Hummelink) heeft met twee examenklassen maatschappijleer meegewerkt aan de samenstelling van het rapport dat tijdens de gemeenteraadsvergadering van 3 maart 2009 door enkele leerlingen gepresenteerd wordt. Het rapport wordt officieel als “zienswijze” ingebracht en wordt als zodanig meegenomen in de besluitvorming.
Vooruitlopend op de grootschalige enquête hebben alle leerlingen 16 december 2008 een gemeenteraadsvergadering bezocht.
Op 7 januari 2009 hebben Michaël van den Boogaart (raadslid GBO) en Marloes van Dal (plaatsvervangend griffier van de gemeente Overbetuwe) een presentatie gehouden voor de twee klassen. De thema’s waren “invloed” en “besluitvorming”.
De praktische opdracht bestond uit een enquête onder jongeren. Met meer dan 1.500 gehouden enquêtes is het rapport representatief te noemen


Contact Gemeentebelangen Overbetuwe

E-mail - Geen ingevoerd

Deze pagina afdrukken

Share