TV Overbetuwe

Door: Gemeentebelangen Overbetuwe  04-06-2008

De overheid int via de belastingen het geld voor de lokale niet commerciële omroep. Elke gemeente ontvangt een bedrag (1,11 euro per wooneenheid (bron: OLON)) voor het financieren van deze omroep.
De gemeente Overbetuwe heeft tot op heden deze bedragen op een zeer beperkt bedrag na niet doorbetaald aan Stichting Omroep Overbetuwe. De Stichting vraagt de haar toekomende gelden.

De vraag van de Stichting Lokale Omroep Overbetuwe is naar het laat aanzien terecht. Maar het geld is niet geoormerkt. Het is aan het beleid van de gemeente om te bepalen of en onder welke condities ze het geld uitkeren. Het geld is echter bedoeld voor de lokale omroep. Als er geen beleid is in deze maak dan beleid en geef de omroep de kans om deze gelden te krijgen voor het vervullen van hun taak.
De reden dat het geld niet geoormerkt was kwam omdat de VNG aangaf dat er al zoveel gelden geoormerkt waren. In een later stadium is VNG op dit standpunt teruggekomen. Niets staat in de weg om gewoon datgene te doen met de gelden waar het voor is.

Stichting Omroep Overbetuwe wordt geregeld door vrijwilligers.
Men heeft radio, tv, kabelkrant en internet in haar pakket.

Radio
Radio is “radio5fm” en wordt vanuit Driel geregeld. De zender biedt Nederlandstalige muziek en informatie. De zender is self-supporting middels reclame. Verspreiding is via de ether via twee eigen zenders.

Internet
Internet is verspreid over twee sites: www.tvoverbetuwe.nl en www.tvoverbetuwe.com. De eerste site is de kabelkrant op internet, de tweede site is de online nieuwssite van TVOverbetuwe.

TV
Uitzending gebeurt via een eigen uitzendserver via een inprikpunt in het gemeentehuis.
De tv wordt gevuld met nieuwsuitzendingen en themaonderwerpen. De nieuwsuitzendingen worden ingekocht bij derden. De thema's worden door eigen vrijwilligers gemaakt. Men probeert nu 1 thema per maand te maken. Op termijn mogelijk twee per maand.

Kabelkrant
De kabelkrant is een goed bekeken informatiebron. Dit kijkers van dit medium maken langzamerhand meer gebruik van de andere diensten zoals internet.
Vanwege drukke banen heeft het bestuur van de Stichting op dit moment geen plannen voor uitbreiding van de omroep.

Men heeft geen informatie over de aantallen kijkers en de waardering van de programma's.

Financiering:
Stichting Omroep Overbetuwe is zonder startsubsidie begonnen. Men heeft zeer sporadisch een klein bedrag van de gemeente ontvangen. De vrijwilligers gebruiken nog grotendeels eigen apparatuur!

De eindconclusie is dan ook dat de Gemeente Overbetuwe de gelden voor de lokale omroep door moeten betalen aan de Stichting. Zij vragen niet om meer geld en kunnen met deze gelden hun diensten leveren. Goed voorbeeld hoe een en ander geregeld kan zijn is de lokale omroep te Lingewaard.


Contact Gemeentebelangen Overbetuwe

E-mail - Geen ingevoerd

Deze pagina afdrukken

Share