De innovatieve kracht van Frans Borgers

De innovatieve kracht van Frans Borgers van Art Transit

Door: Art Transit  01-01-2009

Frans Borgers (De Bilt, 1937) houdt zich bezig met concrete en constructieve kunst. Bij het creëren van zijn schilderijen en objecten past hij de ene keer een wiskundig systeem toe, terwijl een andere keer getallenschema's voor de maten en verhoudingen worden toegepast.

Kenmerkend voor de werken van Borgers zijn de precisie, formele structuur en eenvoud van vorm. Daardoor komt het werk van Borgers objectief en onpersoonlijk over. Hierover zegt hij: "Bij concrete kunst gaat het er nu juist om een vaste vorm te geven aan een idee of werkmethode, kortom, om het te concretiseren. De essentie van constructieve kunst is het produceren respectievelijk construeren van nieuwe vormen. Dit in tegenstelling tot het reproduceren van de zichtbare werkelijkheid of de interpretatie daarvan. Daar bedoel ik landschappen, stillevens of naakten mee."

Borgers zoekt continu naar evenwicht en ritme. Voor hem heeft deze kunstvorm een innovatieve kracht. Het dwingt de beschouwer het vertrouwde los te laten en om anders waar te nemen, te beleven en te ontdekken. Met dat avontuur van de geest wil de kunstenaar een verbinding leggen tussen geometrisch abstracte kunst, wetenschap en samenleving. Door bij elkaar te rade te gaan, kunnen op het oog sterk verschillende disciplines elkaar stimuleren tot innovaties die de samenleving ten goede komen.

Borgers studeerde cum laude af aan de Academie voor Beeldende Kunsten in Utrecht, richting Monumentale Vormgeving en volgde en stagejaar aan de École des Beaux-Arts et Métier d'Arts in Parijs.

Voor meer informatie kunst u contact opnemen met ART TRANSIT, Postbus 225, 3870 CE Hoevelaken, telefoon 033 - 2580 465, e-mail [email protected] en internet www.arttransit.com.