Online chatten met een coach: de ‘coach-chatroom’

Door: (a)headwork  15-05-2006
Trefwoorden: Coaching, Hrm

(a)HeadWork en Docters van Leeuwen C&C introduceren chatroom om drempel voor coaching te verlagen

Huissen, Krimpen a/d IJssel, 15 mei 2006 – Op 10 mei jl. startten (a)Headwork en Docters van Leeuwen C&C de eerste online chatroom in Nederland. Hier kunnen mensen vragen stellen over de inzet van coaching. Alhoewel bedrijven steeds meer het belang in zien van de inzet van coaching, zijn er ook nog veel vragen. Door de chatroom wordt de drempel verlaagd voor onder andere medewerkers en leidinggevenden om vragen te stellen over coaching zoals bijvoorbeeld: ‘Is coaching geschikt voor mij?’, ‘Wanneer is coaching effectief?’; ‘Er is niets mis met mijn bedrijf, wat is dan het nut van coaching?’ en ‘Wanneer zet ik een coach in?’.

De begeleidingvorm coaching wint steeds meer aan populariteit, zo blijkt uit de resultaten van het onlangs verschenen onderzoek door TNS NIPO. Deze hield een enquête onder 500 P&O'ers en HR-directeuren van profit en non-profit arbeidsorganisatie met meer dan vijftig werknemers. De centrale vraag was: op welke manier hebben de deelnemers de afgelopen drie jaar coaching in hun eigen organisatie ingezet? Van de diverse HRM-instrumenten (cursussen (97 %), opleidingen (96%) en trainingen (94%) neemt coaching met 86 % de vierde positie in. Gaat het om effectiviteit, dan neemt coaching de eerste plaats in. Belangrijkste doelen waarvoor P&O'ers coaching inzetten, zijn ondersteuning in eigen ontwikkeling, betere prestaties en verbetering van initiatief, creativiteit en commercialiteit. Maar ook het omlaag brengen van ziekteverzuim door coaching als preventief in curatief middel in te zetten, scoort relatief hoog. De waardering voor coaching als HRD-instrument blijkt dus groot.

Niet voor iedereen is echter duidelijk wanneer coaching inzetbaar is. Zoals alle redelijk jonge instrumenten is enige tekst en uitleg soms noodzakelijk. Door het openen van de online chatroom is er de mogelijkheid om vragen te stellen over de inzet van coaching. Op gezette tijden bieden Martinique Walraven en Valérie Docters van Leeuwen de mogelijkheid om hierover in gesprek te gaan. Mensen die verder in een coachingstraject zitten kunnen voor bepaalde vragen naast coaching per e-mail, gesprekken voeren in de chatroom. Zo kan er redelijk snel op bepaalde vragen worden ingespeeld.

Chatroom voor coaching: http://www.aheadwork.nl

Trefwoorden: Coaching, Hrm

Contact (a)headwork

Website - Geen ingevoerd

E-mail - Geen ingevoerd

Deze pagina afdrukken

Share