Gouden tips voor het incasseren van vorderingen en het verzilveren van vonnissen in Duitsland

Door: Strick - Rechtsanwälte & Steuerberater   28-01-2014
Trefwoorden: Onroerend Goed, Zakelijke Dienstverlening, Aangifte Inkomstenbelasting

Gouden tips voor het incasseren van vorderingen en het verzilveren van vonnissen in Duitsland Door de kredietcrisis zijn Nederlandse ondernemers voorzichtiger geworden ten opzichte van Duitse klanten. Dat een klant zijn rekeningen niet betaalt, is vervelend. Een groeiend aantal Nederlandse bedrijven, die zaken doen met Duitsland, behartigen daarom intussen de basisprincipes van het credit management (“ken je klant!”), om problemen met zakenpartners te voorkomen. Desondanks valt op dat veel Nederlandse bedrijven, als een klant eenmaal is geaccepteerd, blijkbaar zonder verdere controle blijven leveren, ook al betaalt de klant niet volgens afspraak. Wat kunt u doen om uw geld te krijgen? Wat betreft het incasseren van vorderingen in Duitsland bestaan in principe dezelfde uitgangspunten als in Nederland: het buitengerechtelijke incasso en het gerechtelijke incasso. Er bestaat echter een fundamenteel cultuurverschil tussen het Nederlandse en Duitse rechtsstelsel. Terwijl het Nederlandse rechtsstelsel uitgaat van crediteurenbescherming, staat in Duitsland de debiteurenbescherming voorop. In tegenstelling tot de Nederlandse praktijk gaat het Duitse stelsel ervan uit, dat de debiteur wel goede redenen zal hebben, om aan een vordering niet te voldoen. Dit laatste leidt ertoe, dat de snelle incassomiddelen zoals de bekende conservatoire (derden) beslagen en het faillissementsrekwest in Duitsland (zo goed als) nooit kunnen worden gebruikt. In sommige gevallen bestaat voor een Nederlands bedrijf de mogelijkheid, openstaande vorderingen tegen een Duitse debiteur ook door een Nederlandse rechtbank van een rechtsgeldige titel te laten voorzien. Hiervoor moet echter volgens de voorschriften van het internationaal procesrecht de bevoegdheid van Nederlandse rechtbanken als gegeven vooropgesteld zijn. Als u langs deze weg een titel, bijvoorbeeld een vonnis, tegen uw Duitse debiteur heeft kunnen bewerkstelligen, doet zich niettemin het probleem voor dat ook met zo’n vonnis een executie ervan in Duitsland niet zonder meer mogelijk is. Aangezien het vonnis “in de naam van de koningin” is gewezen, komt er een bijzondere gerechtelijke procedure (“exequaturprocedure”) aan te pas, om dit vonnis ook in de bondsrepubliek Duitsland executabel verklaard te krijgen. Hiervoor is een overeenkomstige verklaring van het bevoegde Duitse Landgericht vereist. Wie grensoverschrijdend actief is, moet rekening houden met zulke problemen. Met doelgerichte voorzorgsmaatregelen kunt u onaangename verrassingen voorkomen. Over de valkuilen bij het incasseren van vorderingen in Duitsland en de executie van Nederlandse vonnissen in Duitsland gaat het tijdens een avondbijeenkomst in Kleve op 19 februari a.s.: Nederlandse ondernemers die in Duitsland zaken doen, kunnen tijdens de “Duitsland-Borrel” bij Strick – Rechtsanwälte & Steuerberater hun vragen voorleggen aan de aanwezige advocaten en belastingspecialisten. Aan de deelname zijn geen kosten verbonden. Aanmeldingformulier: www.strick.de

Trefwoorden: Aangifte Inkomstenbelasting, Aankoop Vastgoed, Administratieve Dienstverlening, agentuurrecht, Arbeidsrecht, Financiele Administratie, Handelsagenten, Incasso, Intellectueel Eigendom, Juridisch Advies, Omzetbelasting, Online Boekhouding, Onroerend Goed, oprichting GmbH, Project Management, Startende Ondernemers, Zakelijke Dienstverlening,

Contact Strick - Rechtsanwälte & Steuerberater

E-mail

Deze pagina afdrukken

Share

Ander nieuws en updates van Strick - Rechtsanwälte & Steuerberater

04-03-2014

Met uitzendpersoneel de grens over

Met uitzendpersoneel de grens over Nederlandse bedrijven die voor opdrachten in Duitsland personeel uitlenen aan hun Duitse dochter, hebben hiervoor


06-01-2014

Met een GmbH als Duits bedrijf onder Duitse bedrijven

Met een GmbH als Duits bedrijf onder Duitse bedrijven De Duitse economie staat er op dit moment florissanter voor


03-05-2011

Met een GmbH als Duits bedrijf onder Duitse bedrijven

De Duitse markt is booming, het optimisme dat Duitse kranten en wetenschapsinstellingen momenteel uitstralen, is ongeëvenaard. Daar moet wel handel


02-05-2011

Het Duitse belastingstelsel

  De hele wereld kijkt momenteel naar het Wirtschaftswunderland Duitsland en menig Nederlandse ondernemer overweegt hier een vestiging op te richten. Maar hoe staat het met het Duitse belastingstelsel?