Firefly bakenkaarten

Firefly bakenkaarten van Foreest Groen Consult

Door: Foreest Groen Consult  31-05-2011
Trefwoorden: Inrichting en beheer, Flora- en fauna vraagstukken, landschap bos stedelijkgroen,

Firefly bakenkaarten zijn bakens waarmee vogels worden geattendeerd op gevaar. De kaarten zijn ontwikkeld voor het voorkomen van vogelaanvaringen tengen hoogspanningsleidingen. De kaarten kunnen overal worden toegepast waar vogels gevaarlopen of kanslopen verjaagd te worden. Afgelopen jaar en dit jaar vindt een veldproefplaats in de teelt van conferance peren. Het eerste jaar is statistisch significant afgesloten. De eindrapportage wordt dit najaar verwacht. De proef wordt uitgevoerd door het sovon in opdracht van het faunafonds.
Goede resultaten worden verkregen bij roekenbeschermingsplannen als ondersteuning van andere verjagingstechnieken.

Trefwoorden: Flora- en fauna vraagstukken, Inrichting en beheer, landschap bos stedelijkgroen,

Andere producten en diensten van Foreest Groen Consult

02-11-2011

Roekenbeschermingsplan

     Onlangs zijn weer twee roekenbescherminsplannen afgeleverd waarmee gemeenten problemen met roeken kunnen aanpakken.  De noodzakelijke ontheffing voor het eerste


31-05-2011

Ingenieurswerk

Integraal werk door een klein en betrokken bureau


31-05-2011

Feromoonvallen voor insectenplagen

Soortspecifiek Geen gif Gemakkelijk toepasbaar