ISPG en ITSMF Nederland bundelen krachten

Door: Itsmf Nederland  13-11-2007

ISPL zal als product worden ondersteund en uitgedragen in de markt. Dat zal onder meer gebeuren door publicaties van best practices in de ITSM Library. Eerder al verscheen in deze serie het boek ‘de RfP voor IT-outsourcing’, een co-productie van ISPG en ITSMF. Voor de leden van ITSMF betekent deze ontwikkeling dat belangrijke kennis beschikbaar komt. Zo exploiteert ISPG voor haar leden een online ISPL tool, waarmee inkooprisico’s kunnen worden geanalyseerd en de inkoopstrategie voor grote diensten en projecten kan worden bepaald. Jeroen van Rooden (voorzitter ITSMF): ‘Het gedachtegoed van de ISPG is een verrijking voor ITSMF. Door dit samengaan zullen zowel leden van ITSMF als ISPG meer toegevoegde waarde krijgen uit hun lidmaatschap. Bovendien onderstreept dit de ontwikkeling van ITSMF als partij die zich op de volle breedte van het managen van ict-dienstverlening richt.’ Denis Verhoef (voorzitter ISPG): ‘De co-productie van het boek ‘de RfP voor IT-outsourcing' en de levendige conferentie daarover toonde al aan dat de samenwerking vruchten afwerpt.’

IT procurement wordt binnen ITSMF ondergebracht in een speciale Procurement-werkgroep. Deze gaat zich onder meer bezighouden met de ontwikkeling van nieuwe, relevante best practices. Hierbij wordt gedacht aan een laagdrempelige variant van ISPL, speciaal voor grote programma’s en projecten.

Over ISPG

De ISPG is een vereniging van professionals opererend in het vakgebied klant-leverancierrelaties in de IT-sector. Het werkterrein van de ISPG bestrijkt procurement en alle aanverwante begrippen zoals governance, sourcing, aanbesteding, contractmanagement, vendormanagement en publiek-private samenwerking. De gebruikersgroep ISPG is het platform voor professionals die de systematiek van acquisitie en procurement van IT-services verder willen verbeteren en voor hen die in het gebruik van deze systematieken zijn geïnteresseerd. De gebruikersgroep wil de toepassing van systematische aanpakken zoals ISPL bij de acquisitie en procurement van IT-services bevorderen, ondersteunen en evalueren en voorstellen doen ter verbetering van de gehanteerde best practices. Professionalisering van het vakgebied behoort tot de doelstelling van de vereniging.

Over ITSMF Nederland

Wat in 1993 begon als een ‘ITIL club’, is vandaag de dag uitgegroeid tot de grootste onafhankelijke vereniging op IT service management- en IT managementgebied. Tot de plusminus 450 bedrijven en organisaties die lid zijn van ITSMF Nederland, behoren IT-afnemers uit alle sectoren van de Nederlandse economie, IT-dienstverleners en consultancybedrijven. ITSMF ondersteunt de ontwikkeling van het IT service managementwerkveld en stimuleert de uitwisseling van kennis met verwante vakgebieden. ITSMF treedt op als netwerkorganisatie voor haar leden in Nederland. Onafhankelijk van producten, leveranciers en/of branches creëert zij een forum ten behoeve van informatie en kennisuitwisseling. De beproefde instrumenten die ITSMF daarbij ter beschikking staan zijn:

- seminars, die zich richten op specifieke aspecten (bijvoorbeeld IT governance),
- het jaarlijkse Best Practices Congres, waar uitwisseling van kennis en ervaring centraal staat
- het ITSMF Jaarcongres, dat een overzicht geeft van de stand van zaken op het vakgebied en dat veel ruimte biedt aan het netwerkconcept van de vereniging
- de IT Service Management Library, een boekenreeks onder auspiciën van ITSMF Nederland, waarin vooraanstaande vakgenoten gepubliceerd hebben over ITIL, ASL, Prince2, ISPL en IT Governance
- het ITSMF CIO diner, tijdens welke CIO’s visie en kennis uitwisselen aan de hand van een door een aantal inleiders aangedragen thema’s en stellingen.
- het tijdschrift ITSMF Best Practice Magazine, dat in opdracht van ITSMF wordt uitgegeven en dat als orgaan van de vereniging geldt.

ITSMF Nederland maakt deel uit van ITSMF International, het internationale Service Management-platform, waarbij inmiddels 46 landenverenigingen zijn aangesloten.

Noot voor de redactie
Nadere informatie kunt u krijgen bij:
Bianca van Westerhuis
Marketing & Communicatie ITSMF Nederland
E-mail: bianca.van.westerhuis@itsmf.nl
Telefoonnummer: 0318 – 488455


Contact Itsmf Nederland

E-mail - Geen ingevoerd

Deze pagina afdrukken

Share