ITSM Survey 2009 van start! – Doe mee aan grootste IT-servicemanagementonderzoek

Door: Itsmf Nederland  17-07-2009

Ongeveer twintig minuten inspanning maakt het mogelijk om een goed beeld te krijgen van de huidige toestand en de te verwachten ontwikkelingen in het IT-servicemanagement vakgebied. Hierbij kan worden gedacht aan de ontwikkeling van volwassenheidsniveaus van processen, de al dan niet snelle opkomst van ITIL versie 3, het besef en kennis van IT-budgetten, et cetera. Onder de respondenten worden 10 boeken uit de ITSM Library verloot. Om een zo volledig beeld van het ITSM-vakgebied te vormen, is het wenselijk zoveel mogelijk informatie van verschillende functionarissen te krijgen. Daarom vraagt ITSMF om ook collega’s (met verschillende functies) te verzoeken deel te nemen aan dit onderzoek.

Uiteraard zal ITSMF de uitgebreide resultaten met haar leden en andere belangstellenden delen: tijdens het ITSMF Jaarcongres worden de resultaten gepresenteerd. Daarnaast wordt er ook in het Best Practice Magazine aandacht besteed aan de bevindingen uit de ITSM Survey 2009 en ontvangen alle respondenten automatisch een samenvatting van de resultaten (mits daar prijs op wordt gesteld).


Contact Itsmf Nederland

E-mail - Geen ingevoerd

Deze pagina afdrukken

Share