Convenant Kadaster en KLIC over informatie-uitwisseling kabels en leidingen getekend

Door: Cumela Nederland  14-06-2006
Trefwoorden: Graafwerkzaamheden, Kabels, Leidingen

Op 13 juni hebben de ministers van EZ en VROM, het Kadaster en KLIC, Bouwend Nederland en CUMELA Nederland en het Gemeentelijk Platform Kabels en Leidingen (GPKL) een convenant ondertekent over de toekomstige informatie-uitwisseling van ondergrondse kabels en leidingen. De invoering van de Wet informatie-uitwisseling ondergrondse netten (ook wel Grondroerdersregeling genoemd) medio 2007 brengt onder meer met zich mee dat de taken van het KLIC bij het Kadaster worden ondergebracht. Het convenant regelt onder meer dat gedurende de overgang de informatieverstrekking over de ligging van kabels en leidingen gewaarborgd is.

De registratie van de feitelijke ligging van kabels en leidingen blijft een taak van de netbeheerders. Net als het KLIC zal het Kadaster straks het loket worden waar voorgenomen graafwerkzaamheden gemeld moeten worden. De informatie-uitwisseling over de ligging van kabels en leidingen wordt straks dus een nieuwe taak van het Kadaster. Het convenant wijzigt voorlopig nog niets voor de gravers en grondroerders wat betreft het huidige meldsysteem; u dient graafwerkzaamheden nog steeds bij het KLIC aan te melden.

Trefwoorden: Graafwerkzaamheden, Kabels, Leidingen

Contact Cumela Nederland

E-mail - Geen ingevoerd

Deze pagina afdrukken

Share