Energie besparen met advies op maat

Door: Epaconsult.nl  11-09-2006
Trefwoorden: Advies, Energie, Besparen

Wat?

Epaconsult.nl komt bij U thuis om de huidige situatie van uw woning op te nemen met betrekking
tot isolatie, verwarming, warmwater- en installatietechnische voorzieningen.
Met de opgenomen gegevens wordt de energetische kwaliteit van uw woning bepaald, hetgeen
wordt uitgedrukt in de zogenoemde Energie-Index (EI), die tevens weer de basis vormt voor een
energielabel (energetisch rapportcijfer) behorend bij uw woning.
De resultaten van dit onderzoek worden uitgebreid uiteengezet in het EPA-rapport.
In dit rapport wordt tevens een aantal energiebesparende maatregelen aangegeven, in de vorm van één of meer adviesvarianten.

Per maatregel ziet U wat de geraamde kosten zijn en wat de terugverdientijd hierbij is. Tevens wordt aangegeven wat het gevolg is per maatregel voor de Energie-index en het daarmee samenhangende energielabel.
Ook wordt per adviesvariant aangegeven welke CO2 reductie wordt bereikt.

Waarom?

Investeren in energie besparen betaalt zich sneller uit naarmate de energieprijzen stijgen.
Met een EPA krijgt U vooraf inzicht wanneer genoemde maatregelen zich bij benadering hebben terugverdiend.
Los van de financiële kant heeft een en ander ook een gunstig effect op het wooncomfort.
Epaconsult is hét adviesbureau om hierin inzicht te krijgen.

Met behulp van een EPA-advies investeert U in maatregelen die voor uw situatie het gunstigst uitpakken, in termen van kosten, opbrengsten en comfort. Als deze zijn uitgevoerd vertaalt zich dat in een lagere Energie-Index, wat een positief effect heeft op de energielabel van uw woning.
Hiermee is direct het bewijs geleverd dat uw woning meer waard is.

Waarom nu?


Als gevolg van de Europese richtlijn wordt het verplicht (met ingang van 1 januari 2007) bij de verkoop of nieuwe verhuur van een woning een Energie Prestatie Certificaat af te geven aan de nieuwe eigenaar of huurder. Dit geldt voor alle woonhuizen en appartementen. Het certificaat toont de energieprestatie van de woning en bevat voorstellen voor verbetering.

www.epaconsult.nl

Trefwoorden: Advies, Besparen, Co2 Reductie, Energie, Energie Index, Energieprijzen