Schrijftolk Nodig

Schrijftolk Nodig van Schrijftolk Gea Duister

Door: Schrijftolk Gea Duister  21-06-2007
Trefwoorden: Doof, Slechthorend, Notulist

• Ieder mens communiceert, waarbij men recht heeft op de door hem of haar gewenste communicatievormen: spreken, luisteren, lezen, schrijven en gebaren. Het gebruik van het gehoor in de communicatie is niet voor iedereen vanzelfsprekend, zoals mensen die slechthorend, doofblind, prelinquaal doof, plots– of laatdoof zijn. Deze mensen hebben recht op tolkvoorzieningen, zoals een schrijftolk, een tolk gebarentaal of een tolk Nederlands ondersteund met gebaren. Het doel van deze tolken is om voorwaarden te creëren voor optimale communicatie tussen horende mensen en mensen met bovengenoemde auditieve beperking. Afhankelijk van de wensen van de betrokkenen, wordt gekozen voor een bepaalde manier van tolken.
• Daar waar een tolk gebarentaal het gesproken woord vertaalt in gebarentaal (en vice versa), vertaalt een schrijftolk het gesproken woord in de getypte/geschreven vorm.
Hoe werkt een schrijftolk?
• Een schrijftolk vertolkt een gesproken tekst letterlijk en/of samengevat (afhankelijk van de wensen van betrokkenen) in de getypte of geschreven vorm. Tevens geeft de tolk de geluiden aan die de sfeer in de situatie beïnvloeden.
• Een schrijftolk maakt hierbij gebruik van een laptop en een speciaal toetsenbord: een Veyboard©. Iemand met een auditieve beperking kan de tekst meelezen op het beeldscherm van de laptop of (als er sprake is van een grotere groep die gebruik maken van de schrijftolk) op een projectiescherm.
• Met het Veyboard© worden geen losse letters getypt, zoals bij het voor iedereen bekende toetsenbord. De letters worden per lettergreep tegelijkertijd ingetoetst. Door gebruik te maken van de verschillende toetscombinaties, is iedere lettergreep met één aanslag te realiseren. Hierdoor is het mogelijk om op spreeksnelheid te kunnen typen. Dit is ongeveer 500 tekens per minuut.
• Een schrijftolk is geen notulist. Notulen zijn een korte verslaglegging van datgene wat in een gesprek is besproken. De tekst die de schrijftolk produceert, is een letterlijke schriftelijke weergave van alle gesproken teksten en geluiden die de situatie beïnvloeden. Deze tolktekst is vaak omvangrijk.
• Tevens wordt in de tolktekst de gesproken bijdrage van de dove of slechthorende persoon niet weergegeven. Deze tolkteksten zijn dan ook niet als notulen te gebruiken. 
• Een schrijftolk kan in principe in alle communicatieve situaties tussen horende personen en personen met een auditieve beperking worden ingezet, waarbij gebruik gemaakt wordt van de Nederlandse taal. Enkele voorbeelden van deze situaties zijn: een gesprek met een arts, begrafenissen, crematies, huwelijken, kerkdiensten, het bijwonen van lezingen, het volgen van onderwijs of het voeren van een werkoverleg. Voor deze tolksituaties kan men een tolkurentoekenning aanvragen.
Ook voor leuke dingen kan een schrijftolk aangevraagd worden. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een museumbezoek, dagje uit met de vrouwenclub, verjaardagsfeestje (met allemaal horende mensen die niet kunnen gebaren), barbeque met de buren, hobbyclub, enzovoorts.

Trefwoorden: Doof, Doven, Notulist, Schrijftolk, Slechthorend, Veyboard