De Lage Landen Translease is verkozen tot beste leasemaatschappij van Nederland

Door: De Lage Landen Translease  14-08-2007

Marktonderzoeksbureau Heliview heeft onlangs een onderzoek uitgevoerd naar de klanttevredenheid bij toonaangevende leasemaatschappijen. Uit dit onderzoek is De Lage Landen Translease als (gedeeld) beste maatschappij naar voren gekomen met een rapportcijfer 7,7 voor algemene tevredenheid, direct gevolgd door Athlon Car Lease met een 7,5. Bruce van Egmond, commercieel directeur Athlon Car Lease: 'Dat is natuurlijk een geweldige prestatie, waar we enorm trots op mogen zijn! We willen samen de meest klantgerichte leasemaatschappij van Nederland worden. Uit de resultaten blijkt dat we dat nu al zijn.'

Vele klanten zijn dermate tevreden over De Lage Landen Translease en Athlon Car Lease, dat zij ook in de toekomst gebruik willen blijven maken van de diensten. Uit het onderzoek komt naar voren dat maar liefst 81% van de huidige klanten Athlon Car Lease trouw zal blijven, een stijging van maar liefst 14% ten opzichte van 2006. Ook de klanten van De Lage Landen Translease zijn zeer trouw (80%) en zelfs 78% van haar klanten zal de maatschappij aanbevelen aan derden. Arjan Stuij, adjunct commercieel directeur De Lage Landen Translease: 'We hebben steeds gezegd dat onze klanten niet mogen lijden onder de integratie. Hiermee bewijzen we dat dit tot nu toe gelukt is. Uiteraard blijven we werken aan een verbetering van onze dienstverlening zodat we de meest klantgerichte leasemaatschappij blijven.'

Fleetmanagement 2007
De leasemaatschappijen zijn beoordeeld op onderdelen als communicatie, innovatie, gebruik website, kwaliteit van de dienstverlening en tevredenheid met offertes, contracten en facturatie. Op alle onderdelen werden zeer goede scores behaald en vele aspecten lieten een stijging zien ten opzichte van 2006.

Dienstverlening
De klanten van zowel De Lage Landen Translease als Athlon Car Lease zijn zeer tevreden over offertes, contracten en facturatie, correctheid van de medewerkers, klantvriendelijkheid en het nakomen van afspraken. De twee leasemaatschappijen behalen hiermee de hoogste scores. Tevens beoordeelt men de service en personeelsvaardigheid als zeer positief.

Communicatie
Op het gebied van communicatie laten beide leasemaatschappijen een verbetering zien ten opzichte van 2006. De klanten van Athlon Car Lease geven aan zeer content te zijn met de 'contactfrequentie met de accountmanager'; de score is fors gestegen in vergelijking met het voorgaande jaar en behaalt zelfs de hoogste score.

Offertes, contracten en facturatie
Op dit onderdeel heeft De Lage Landen Translease haar tevredenheid van vorig jaar weten te handhaven. Athlon Car Lease laat een duidelijke verbetering zien op het gebied van 'snelheid leveren offertes'.

Afhandeling van schade en onderhoud
Dit onderdeel is in 2007 voor het eerst gemeten. De Lage Landen Translease wordt als beste beoordeeld op het gebied van 'snelheid afhandeling schade'. Op de overige aspecten scoort de maatschappij, net als Athlon Car Lease, bovengemiddeld.

Innovativiteit
De mate van innovativiteit was vorig jaar nieuw in het onderzoek. De scores lagen toen voor geen van de leasemaatschappijen echt hoog. Datzelfde is dit jaar het geval. De 'praktische bruikbaarheid van nieuwe producten' is bij Athlon Car Lease het best beoordeeld. Ook De Lage Landen Translease laat op dit aspect een stijging zien.

Website
Het belang van de website bij de keuze van een leasemaatschappij is ten opzichte van 2006 gestegen van 49% naar 56%. Het gebruik van de website van Athlon Car Lease ligt op 74%, voor De Lage Landen Translease is dit 63%. Van de klanten van De Lage Landen Translease gebruikt maar liefst 52% het gesloten gedeelte voor bijvoorbeeld het opvragen van managementinformatie en het bestellen van leaseauto's. Bij Athlon Car Lease is dit 48%. De forse stijging van de rapportcijfers laat zien dat de verbeteringen die afgelopen jaar zijn doorgevoerd worden gewaardeerd door de klanten van Athlon Car Lease.


Contact De Lage Landen Translease

E-mail

Deze pagina afdrukken

Share