Veelbelovende nieuwe behandeling bij depressie: Magnetische hersenstimulatie (rTMS)

Veelbelovende nieuwe behandeling bij depressie: Magnetische hersenstimulatie (rTMS) van Onderzoeksinstituut Brainclinics

Door: Onderzoeksinstituut Brainclinics  27-12-2007
Trefwoorden: Therapie, Behandeling, Depressie

Afgelopen maand zijn de resultaten gepresenteerd van de eerste grootschalige gecontroleerde studie naar de effecten van rTMS behandeling. In deze studie werden meer dan 300 depressieve patiënten behandeld met rTMS. Dit waren allemaal patiënten die niet reageerden op antidepressiva zoals seroxat en prozac. Dit onderzoek – gepubliceerd in het internationale tijdschrift Biological Psychiatry door O’Reardon en collega’s – laat zien dat rTMS een veilige en effectieve behandeling is, bij depressieve patiënten die niet reageren op antidepressiva.

In Nijmegen wordt rTMS voor de behandeling van depressie uitgevoerd in combinatie met cognitieve gedragstherapie. Op basis van toegepast hersenonderzoek (QEEG) wordt een gepersonaliseerd behandelplan opgesteld. Dit bestaat uit de bepaling van het juiste hersengebied en de passende stimulatiefrequentie. De eerste, voorlopige resultaten laten zien dat zo’n 90% van de patiënten volledige remissie laten zien binnen 20 sessies. Deze patiënten zijn dus niet langer diagnosticeerbaar als depressief. Alle patiënten laten binnen 15 sessies een duidelijke afname van de depressieve klachten zien van bijna 60%. Momenteel worden nog meer gegevens verzameld en de verwachting is dat de volledige onderzoeksgegevens begin 2008 gepresenteerd kunnen worden.

Wat is rTMS?
rTMS staat voor repetitive Transcranial Magnetic Stimulation, ofwel herhaalde magnetische stimulatie. Door middel van een pulserend magnetisch veld worden specifieke delen van de hersenen gestimuleerd met als doel de doorbloeding en elektrische activiteit in een specifiek gedeelte van de hersenen toe of af te laten nemen. Met behulp van deze therapie kan afwijkende activiteit genormaliseerd worden waardoor ook de bijbehorende depressieve klachten af zullen nemen. In onze praktijk wordt rTMS verder ingebed met cognitieve gedragstherapie. De therapie wordt uitgevoerd in samenwerking met een team van specialisten zoals een Klinisch Psycholoog, Biologisch Psycholoog en een rTMS specialist – tevens psycholoog.

Voor meer informatie over dit onderwerp, de resultaten en een demo video zie ook www.brainclinics.com/index.php?pId=94  
Contact Brainclinics Treatment B.V.:
Martijn Arns
Tel.: +31(0)24 – 750 35 05
www.brainclinics.com  

---------------------------------
Over Brainclinics
Brainclinics houdt zich bezig met individueel en toegepast wetenschappelijk hersenonderzoek (Personalized Medicine). Voor de diagnostiek werkt Brainclinics samen met de Brain Resource Company (BRC) die beschikken over een gestandaardiseerde onderzoeksmethode, gebruikmakend van de International Brain Database (>20.000 proefpersonen). Brainclinics en BRC werken samen in een internationaal consortium met vestigingen in o.a. Sydney, Londen, New York en 9 vestigingen in Nederland. In de Nijmeegse vestiging wordt door Brainclinics Treatment B.V. de nieuwe en innovatieve behandeling van depressie middels rTMS aangeboden.

Trefwoorden: Behandeling, Depressie, Qeeg, Rtms, Therapie

Contact Onderzoeksinstituut Brainclinics

E-mail

Deze pagina afdrukken

Share