Korrektuvrareaiddut

Door: Polderland Language & Speech Technology  14-12-2006
Trefwoorden: Schrijfhulpmiddelen Electronisch

Schrijfhulpmiddelen voor het Samisch door het Nederlandse bedrijf Polderland

Nijmegen – 13 december 2006. Samisch (Laps) spreken is een ding, maar Samisch schrijven is een ander verhaal. Samisch is een officiële taal en het Parlement van Sami vindt dat voor de sprekers van het Samisch dezelfde elektronische schrijfhulpmiddelen beschikbaar moeten zijn als voor sprekers van het Noors. Projectgroep Divvun is opgezet om te zorgen dat voor deze kleine taal onder andere spellingcontroles en woordafbrekers worden ontwikkeld. Het Nederlandse bedrijf Polderland Language & Speech Technology heeft de opdracht gegund gekregen en is inmiddels gestart met de eerste versies. Een echte uitdaging, aangezien het Samisch een ingewikkelde taal is. Een werkwoord kan bijvoorbeeld wel 3200 verschillende uitgangen krijgen!

Het Samisch
Samisch wordt gesproken door de Sami, ook wel bekend als Lappen, die leven in een uitgestrekt gebied in het uiterste noorden van Zweden, Finland, Noorwegen en Rusland. Samisch behoort tot de Oeraalse taalfamilie en vertoont overeenkomsten met onder andere Fins en Estisch. Er zijn naar schatting ongeveer 50.000 sprekers van het Samisch, die maar liefst tien verschillende varianten spreken. Polderland zal in eerste instantie spellingcontroles en woordafbrekers leveren voor de twee meest gesproken varianten: het Noord Samisch en het Lule Samisch (platforms: Windows en Macintosh).

Projectgroep Divvun
Divvun is een project dat is opgezet door het Parlement van de Sami met als doel elektronische schrijfhulpmiddelen te ontwikkelen voor de Sami-talen voor verschillende platforms. Het Parlement wil de sprekers van het Samisch op deze manier dezelfde schrijfhulpmiddelen bieden als sprekers van het Noors. Dit is met name van belang, omdat sprekers van het Samisch op school niet leren om de taal te schrijven. Het project is onderdeel van een breder beleid om de Sami-talen sterker te maken en het gebruik van Samisch in geschreven taal te bevorderen. http://www.divvun.no/index.en.html

Trefwoorden: Schrijfhulpmiddelen Electronisch

Contact Polderland Language & Speech Technology

Website - Geen ingevoerd

E-mail

Deze pagina afdrukken

Share