Dr. Reinout Wiers bijzonder hoogleraar verslaving aan de Radboud Universiteit Nijmegen

Door: Radboud Universiteit Nijmegen  08-02-2006
Trefwoorden: Universiteit, Personalia

Aan dr. R.W. (Reinout) Wiers (1966) is met ingang van 1 januari 2006 de bijzondere leeropdracht Experimenteel psychologisch onderzoek naar verslaving bij jeugdigen, verleend bij Faculteit der Sociale Wetenschappen van de Radboud Universiteit Nijmegen. De bijzondere leeropdracht is ingesteld door het Instituut voor Onderzoek naar Leefwijzen en Verslaving (IVO), Rotterdam.

Dr. Reinout Wiers is werkzaam bij de afd. Experimentele Psychologie van de Universiteit Maastricht. Hij promoveerde in 1998 aan de Universiteit van Amsterdam (cum laude) op de dissertatie ‘Bad Expectations? Cognitive and neuropsychological indicators of enhanced risk for alcoholism.’
Dr. Wiers heeft zich gespecialiseerd op het gebied van experimenteel psychologisch onderzoek naar diverse verslavingen. De laatste jaren heeft hij onderzoek gedaan naar onbewuste en automatische processen die een rol spelen bij verslavingen. Voor dit onderzoek naar impliciete cognities bij verslavingen kreeg hij in 2002 de NWO Vidibeurs. Eerder dit jaar verscheen er een door hem geredigeerd boek over dit onderwerp bij de Amerikaanse wetenschappelijke uitgeverij SAGE.

In Nijmegen gaat dr. Wiers experimenteel psychologisch onderzoek doen naar de vraag waarom middelengebruik bij sommige jongeren wel escaleert tot problematisch gebruik en bij anderen niet. De bijzondere leeropdracht is gesitueerd bij de onderzoeksgroep Gezin en Gedrag, waar prof. Rutger Engels onderzoek doet naar de sociale en persoonlijke factoren die bepalen waarom sommige jongeren wel en anderen niet gaan roken of drinken. Het onderzoek is ondergebracht in het Institute voor Behavioural Science (BSI).

Trefwoorden: Personalia, Universiteit

Contact Radboud Universiteit Nijmegen

E-mail

Deze pagina afdrukken

Share