Leergang Verantwoord Ondernemen

Door: Radboud Universiteit Nijmegen  09-01-2006
Trefwoorden: Opleidingen

Op 15 februari 2006 start de ABK (Avondopleiding Bedrijfskunde) van de Radboud Universiteit Nijmegen met de vierde editie van de leergang ‘Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen’ (MVO). De leergang combineert academische reflectie met praktijkgerichtheid: naast wetenschappelijke inzichten komen ook vragen als ‘wat levert het me op?’ en ‘hoe pak ik het aan?’ uitgebreid aan bod.

Elk bedrijf heeft wel gehoord van maatschappelijk verantwoord ondernemen. Maar wat is de betekenis van die ontwikkeling en wat is het nut voor de praktijk? Is het slechts de zoveelste managementhype of gaat het toch om iets anders? De leergang maakt duidelijk dat de kern van maatschappelijk verantwoord ondernemen schuilt in tijdloze waarden zoals authenticiteit, betrouwbaarheid en leiderschap. Het zijn deze waarden die de onderneming als kompas kunnen dienen in haar zoektocht naar een nieuwe, sterkere positie in de veranderende samenleving.

MVO gaat uiteindelijk vooral over het zien van de soms complexe verbanden tussen maatschappelijke problemen en het eigen organisatorische handelen. De organisatie komt hiermee voor nieuwe vragen en uitdagingen te staan wat betreft de eigen identiteit, doelen, competenties en bedrijfsvoering. Duurzaam succes in zaken wordt steeds meer afhankelijk van de vraag hoe de organisatie met haar omgeving, waarden en mensen omgaat. Het is de mate van openheid, creativiteit en de bereidheid tot leren van medewerkers en leidinggevenden samen die bepalen wat MVO kan opleveren. Het gaat daarbij ook om het ontwikkelen van relaties met verschillende stakeholders gebaseerd op vertrouwen.

De docenten die de leergang verzorgen zijn afkomstig van de Radboud Universiteit Nijmegen, collega-instellingen, ngo’s en bedrijven. Het onderwijs is interactief van opzet en docenten zoeken steeds naar aansluiting bij de praktijkervaringen en wensen en vragen van deelnemers. Door middel van opdrachten en terugkoppelbijeenkomsten en ondersteund door docenten met praktijk-ervaring leren de deelnemers de aangereikte kennis te vertalen naar de eigen organisatie.

Doelgroep
Managers, adviseurs en andere professionals (met academisch niveau) die voor zichzelf en/of hun organisatie maatschappelijk verantwoord ondernemen als uitgangspunt (willen) nemen.

Data
Tien woensdagen (van 14.00 tot 21.30 uur) op 15 en 22 februari, 8 en 22 maart, 12 en 26 april, 10 en 31 mei, 20 en 27 september 2006, plus een excursie in juni.

Locatie
Studiecentrum Soeterbeeck te Ravenstein, nabij Nijmegen.

Promoveren en werken?
De faculteit der Managementwetenschappen biedt vanaf 2006 een parttime promotietraject rond maatschappelijke verantwoordheid, duurzaamheid en organisatorische identiteit. Ga naar www.ru.nl/imr/resorgnl voor meer informatie.

Trefwoorden: Opleidingen

Contact Radboud Universiteit Nijmegen

E-mail

Deze pagina afdrukken

Share