Brandveiligheid

Door: Vgib Onderhoudsmanagement  03-06-2011
Trefwoorden: Brandveiligheid, Ontruimingsplannen

 

Vaak is onvoldoende helder wat precies het toetsingskader is waaraan gebouwen moeten voldoen. Vgib is een onafhankelijk adviseur, wij kennen de wet- en regelgeving en weten aan welke veiligheidseisen gebouwen moeten voldoen. Op basis van het vastgestelde toetsingskader inspecteren onze mensen een gebouw en rapporteren zij over geconstateerde gebreken, inclusief de bijbehorende kostenraming voor het herstel van deze gebreken. Vaak zien we dat gebouwen niet voldoen aan de wettelijke eisen met betrekking tot brandveiligheid, terwijl gelijktijdig plannen worden ontwikkeld voor renovatie of nieuwbouw. Vgib ondersteunt organisaties in voorkomende gevallen bij het verkrijgen van goedkeuring voor het hanteren van lagere veiligheidseisen voor een tijdelijke periode. Ook maakt Vgib ontruimingsplattegronden en ontruimingsw- of bedrijfsnoodplannen.

Trefwoorden: Brandveiligheid, Ontruimingsplannen

Contact Vgib Onderhoudsmanagement

E-mail

Deze pagina afdrukken

Share

Andere producten en diensten van Vgib Onderhoudsmanagement

03-06-2011

MJOP en LTHP

 Vgib heeft een eigen methode ontwikkeld voor het opstellen van Meerjaren Onderhouds Plannen. Overzicht, afstemming met financiële processen en afstemming


03-06-2011

Projectbegeleiding onderhoudsprojecten

 Aan de hand van het opgestelde MJOP wordt een jaarplan opgesteld en worden onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd. Vgib kan deze werkzaamheden voor


03-06-2011

Digitaal tekenwerk en tekeningbeheer

 Vgib beschikt over tekenaars die werken met verschillende applicaties. Wij maken revisietekeningen en tekeningen ter ondersteuning van onze verhuis- of