Digitaal tekenwerk en tekeningbeheer

Door: Vgib Onderhoudsmanagement  03-06-2011
Trefwoorden: Digitaal tekenwerk en tekeningbeheer

 Vgib beschikt over tekenaars die werken met verschillende applicaties. Wij maken revisietekeningen en tekeningen ter ondersteuning van onze verhuis- of onderhoudsprojecten. Ook worden tekeningen gemaakt voor ruimtebeheer ten behoeve van de doorberekening van huisvestingskosten of voor bijvoorbeeld het contracteren van schoonmaakwerkzaamheden.

 
Bij het tekeningenbeheer zorgt Vgib dat een actuele basisplattegrond wordt gebruikt als onderlegger voor revisietekeningen van technische installaties zoals elektrische installaties, waterleiding, ICT en brandveiligheidssystemen. Hierdoor ontstaat een efficiënt proces dat kosten bespaart en de betrouwbaarheid van informatie ten goede komt. Ook de implementatie van tekeningenbeheer bij derden kan door Vgib worden begeleid. Voor de uitwisseling van gegevens en voor het versiebeheer gebruikt Vgib een in eigen beheer ontwikkelde webapplicatie.

Trefwoorden: Digitaal tekenwerk en tekeningbeheer

Contact Vgib Onderhoudsmanagement

E-mail

Deze pagina afdrukken

Share

Andere producten en diensten van Vgib Onderhoudsmanagement

03-06-2011

MJOP en LTHP

 Vgib heeft een eigen methode ontwikkeld voor het opstellen van Meerjaren Onderhouds Plannen. Overzicht, afstemming met financiële processen en afstemming


03-06-2011

Projectbegeleiding onderhoudsprojecten

 Aan de hand van het opgestelde MJOP wordt een jaarplan opgesteld en worden onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd. Vgib kan deze werkzaamheden voor


03-06-2011

Brandveiligheid

  Vaak is onvoldoende helder wat precies het toetsingskader is waaraan gebouwen moeten voldoen. Vgib is een onafhankelijk adviseur, wij