Projectbegeleiding onderhoudsprojecten

Door: Vgib Onderhoudsmanagement  03-06-2011
Trefwoorden: LTHP (lange termijn huisvestingsplan), MJOP (meerjarenonderhoudplan),

 Aan de hand van het opgestelde MJOP wordt een jaarplan opgesteld en worden onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd. Vgib kan deze werkzaamheden voor u aanbesteden, leveranciers contracteren en de onderhoudswerkzaamheden coördineren. Vgib ziet hierbij toe op correcte en tijdige uitvoer van de werkzaamheden, verzorgt de factuurcontrole en zorgt ervoor dat de werkzaamheden het gestelde budget en de planning niet overschrijden.

Trefwoorden: LTHP (lange termijn huisvestingsplan), MJOP (meerjarenonderhoudplan),

Contact Vgib Onderhoudsmanagement

E-mail

Deze pagina afdrukken

Share

Andere producten en diensten van Vgib Onderhoudsmanagement

03-06-2011

MJOP en LTHP

 Vgib heeft een eigen methode ontwikkeld voor het opstellen van Meerjaren Onderhouds Plannen. Overzicht, afstemming met financiële processen en afstemming


03-06-2011

Brandveiligheid

  Vaak is onvoldoende helder wat precies het toetsingskader is waaraan gebouwen moeten voldoen. Vgib is een onafhankelijk adviseur, wij


03-06-2011

Digitaal tekenwerk en tekeningbeheer

 Vgib beschikt over tekenaars die werken met verschillende applicaties. Wij maken revisietekeningen en tekeningen ter ondersteuning van onze verhuis- of