Klantendebat GMB illustreert nieuwe visie

Door: Gmb  12-07-2006
Trefwoorden: Bouw, Visie, Klantgericht

Een noviteit in de bouwbranche. Geen seminar maar een klantendebat, om de markt kennis te laten maken met een nieuwe manier van werken. GMB uit Opheusden deed het vrijdag 23 juni in Ede. In een levendig debat rondom thema’s als ketenintegratie en klantgerichtheid spraken diverse opdrachtgevers met GMB over haar antwoord op de veranderende markt.

Het klantendebat startte met de relatie tussen opdrachtgever en opdrachtnemer in de bouw. Er verandert nu heel veel, ook op dat gebied. De tendens in de relatie is nog negatief. De bouw heeft geen klantgericht imago, maar staat over het algemeen wel voor vakmanschap. Klantgerichtheid en samenwerking worden beschouwd als de succesfactoren voor de toekomst.

De heer H. Aalderink, burgemeester van de gemeente Bronckhorst en oud-gedeputeerde van de provincie Gelderland, ging hierop in door zijn visie op samenwerking in de keten te geven, bezien vanuit de overheid als opdrachtgever. Hij adviseerde het bedrijfsleven zich te verdiepen in hoe de overheid werkt en wat ze bezighoudt. Om zo vrij eenvoudig de kansen te benutten. In de discussie kwam naar voren dat hier inderdaad twee partijen voor nodig zijn, met interactie aan beide kanten.

De heer S. Schaap, voorzitter van de Unie van Waterschappen en voorzitter van Waterschap Groot Salland, belichtte de klantgerichtheid van waterschappen en wat er allemaal op hen af komt. Hij benadrukte dat de overheden en waterschappen met meer initiatieven voor vernieuwing zouden moeten komen om de afstand tot het bedrijfsleven te verkleinen. Met meer transparantie in de keten en meer samenwerking daarin als partners kan met elkaar slimmer gewerkt worden. Zo kan de uitdaging om praktisch werk te maken van Europese wet- en regelgeving, maatschappelijke ontwikkelingen en veiligheidsdiscussies opgepakt worden. In de discussie met gemeentelijke overheden tijdens het debat kwam de rol van de burger als klant scherp aan de orde.

De heer G.J. van de Pol, algemeen directeur van GMB, gaf in het debat tekst en uitleg over de nieuwe manier van werken bij GMB en hoe de effecten zichtbaar worden voor de klant. Het productconcept dat dit ondersteunt, heet GMB?SURE. Onder die vlag biedt het bedrijf 7 zekerheden: waardeketenaanpak, budget grip, stop en go communicatie, project risico analyse, omgevingsinteractie, klantgedreven evaluatie en maatwerkgarantie. Elke zekerheid geeft de klant inzicht en vertrouwen. De aanwezigheden werden in de discussie uitgedaagd hiermee met GMB aan de slag te gaan. Een aanwezige voorspelde GMB bij het daadwerkelijk waarmaken een goede toekomst.

Aanleiding klantendebat
Als grond-, weg- en waterbouwbedrijf, middelgroot in de aannemerij en groot in specialismen, staat GMB volop in deze marktontwikkelingen. GMB voorzag dat zaken anders benaderd moesten worden om te overleven in de branche. En dat de bekendheid met het bedrijf en haar activiteiten moest verbeteren. Op zoek naar een onderscheidende positionering in de veranderende markt zette GMB vorig jaar de eerste stappen richting een marketingstrategie. Uniek voor de bouw werd gebruik gemaakt van klantenpanels. De resultaten zijn verwerkt in een communicatiecampagne, met het klantendebat als lancering ervan. GMB onderscheidt zich door een betrouwbare partner te zijn, klantgericht te werken en verantwoordelijkheid te nemen voor haar product.

Het einde van het klantendebat werd opgeluisterd door toepasselijk cabaret. De reacties na afloop waren positief en GMB kon terugzien op een geslaagde lancering van haar nieuwe manier werken en communiceren.

Trefwoorden: Bouw, Ketenintegratie, Klantendebat, Klantgericht, Visie, Zekerheden, Zekerheid,

Contact Gmb

E-mail - Geen ingevoerd

Deze pagina afdrukken

Share