Innovatiebijeenkomst Watertechnologie

Door: Gmb  17-09-2007
Trefwoorden: Innovatie, Seminar, Rioolreiniging

GMB nodigt u uit aanwezig te zijn bij de Innovatiebijeenkomst op woensdag 26 september 2007 in stadion Euroborg te Groningen. Tijdens dit gratis seminar rondom waterkwaliteit zijn riool en water de belangrijkste elementen.

Ochtendprogramma – 5 workshops over concrete innovaties:


Tankloos Reinigen Concept (TRC) – Een nieuwe technologie (primeur) voor het tankloos reinigen van riolen waarbij de slibfractie definitief wordt verwijderd uit het riool. Tijdens de dag zijn er demonstraties waarbij u daadwerkelijk kunt zien hoe de TRC-vrachtwagen het riool reinigt.

FlexFilter – Een nieuw modulair opgebouwd filtersysteem voor waterzuivering conform de eisen van de Europese Kader Richtlijn Water (KRW). Het betreft een efficiënte filtratie van rwzi-effluent, de 4e trap van de zuivering.

Gescheiden sanitatie – Zo’n 15 miljoen liter urine lozen we dagelijks in het riool. De afvalstoffen hierin vormen een groeiend probleem voor waterzuiveraars en ons ecosysteem. Een aanpak bij de bron biedt mogelijkheden.

Waterwaardeketen – In de huidige waterketen zien we een beperkte marktwerking en een klein aantal strategische allianties. Hoe kunnen we het innovatieklimaat verbeteren en concreet samenwerken.

Dijkdeuvel – Een doeltreffende manier om dijken te versterken binnen hun huidige profiel met behoud van landschapswaarde. Winnaar Innovatieprijs 2006.

Middagprogramma – bezoek project Sanering Persleiding Groningen-Delfzijl, uitvoering door GMB.


De 26 kilometer lange voormalige rioolwaterpersleiding is ernstig vervuild met zeer giftig kwik en arseen. In september 2006 gaf toenmalig staatssecretaris Van Geel van VROM het officiële startsein voor de reiniging. De sanering heeft grote impact op de omgeving en geniet veel aandacht van burgers, politiek en vakspecialisten.

Op dit maatschappelijk relevante project kunt u getuige zijn van een aantal concrete innovatieve toepassingen van GMB zoals een klemkist, speciale spuitkop en andere spuitmethoden zoals de TRC.

U kunt zich aanmelden (ook voor delen van het programma) bij Wim in ’t Veld van GMB, tel: 0488 – 449 449, [email protected]. Voor meer informatie kunt u hem benaderen en/of onze website bezoeken: www.gmb.eu.


Trefwoorden: Filtratie Afvalwater, Innovatie, Rioolreiniging, Sanering Persleiding Groningen-delfzijl, Seminar, Tankloos Reinigen Riool, Waterkwaliteit, Watertechnologie,

Contact Gmb

Website - Geen ingevoerd

E-mail

Deze pagina afdrukken

Share