Bureau Geerts, sterk in de menselijke maat voor zorg en welzijn, b.v. mantelzorgers!

Door: Bureau Geerts Advies, Projecten en Presentaties in zorg& Welzijn  25-03-2011
Trefwoorden: Advies, Zorg, Projecten

 

Interim management  voor zorg en welzijn

Projecten, van ontwerp tot implementatie voor zorg en welzijn
B.v. met betrekking
tot mantelzorg, ondersteuning  of stimulering van vrijwilligerswerk, integratie, participatie in de  samenleving en arbeidsmarkt, eenzaamheidsbestrijding,
het inhoudelijke zorgproces, organisatieveranderingen en innovatie.

Advies organisatorische vraagstukken voor isntellingen zorg en welzijn

Servicegerichte ondersteuning bv loketten, steunpunten

Begeleiding van medewerkers, leerlingen of (maatschappelijke/  beroeps)stagiaires

Presentaties/ beurzen
Heeft u een project of (commercieel) product dat u graag onder de aandacht wilt brengen? De promotie hiervan nemen wij graag van u over.

Lezingen/ trainingen
U kunt denken aan zorg- en welzijngerelateerde onderwerpen zoals:                                         
Mantelzorg in het verzorging- of verpleeghuis (voor mantelzorgers of  medewerkers),
Mantelzorg en werk, (allochtone) vrouwen en mantelzorg, 
Vrijwilligerswerk nieuwe stijl, 
Vinden en binden van vrijwilligers

Netwerk/ acquisitie
Heeft u het te druk voor het leggen van de juiste contacten en het onderhouden van relaties? Dit kunnen wij voor u doen.
Het onderzoeken van mogelijkheden, het uitbouwen van uw netwerk, het leggen van verbindingen tussen instellingen, organisaties en groepen.

Discussieleiding/ dagvoorzitterschap
Heeft u voor een bijeenkomst of discussie een gespreksleider nodig?

Bureau Geerts kan dit voor u verzorgen! Neem contact op en tijdens een afspraak kunnen we bespreken wat uw doelen en ideeën zijn.

 

Trefwoorden: Advies, Presentaties, Projecten, Welzijn & Wmo, Zorg,

Contact Bureau Geerts Advies, Projecten en Presentaties in zorg& Welzijn

E-mail

Deze pagina afdrukken

Share