CBMC Nederland organiseert symposium rond globalisering en nabijheid

CBMC Nederland organiseert symposium rond globalisering en nabijheid van Comite Christen Zakenmensen Nederland, Cbmc

Door: Comite Christen Zakenmensen Nederland, Cbmc  03-09-2007

De wereld is binnen handbereik. Er wordt internationaal zaken gedaan en gereisd en voor zaken als veiligheid, milieu en armoede wordt op internationaal niveau naar oplossingen gezocht. Kortom, het lijkt of de globalisering haar hoogtijdagen beleeft. Maar daarnaast valt er ook een beweging naar nabijheid te onderscheiden. De veranderingen in de wereld en samenleving roepen een gevoel van onzekerheid en angst op. Men is tegen Europa, er komen partijen op die het veilige gevoel van Nederland en het verleden benadrukken en er wordt binnen de moderne samenlevingsvormen weer gezocht naar echtheid, betrouwbaarheid en ware liefde. Hoe staan zakenmensen in deze wereld en welke gevolgen hebben bepaalde keuzes voor hun leven en zakendoen? Maar ook politiek gezien. ‘Samen werken, samen leven’ is het thema van het huidige kabinet, maar hoe omvattend is ‘samen’? De keuze die men daarin maakt, is medebepalend voor de manier waarop er beleid gemaakt wordt. Als ‘samen werken, samen leven’ niet verder gaat dan de Nederlandse grens, geeft dat een totaal ander beleid dan wanneer men wereldwijd wil samenwerken en -leven.

Sprekers
De verschillende sprekers belichten globalisering en nabijheid ieder vanuit hun eigen professie en visie. Ir. Rein Willems is Eerste Kamerlid (CDA) en per 1 september gepensioneerd President-directeur Shell Nederland. Drs. Hanna I. Ploeg is senior adviseur bij Zorg Consult Nederland en bestuurslid van het ICS-forum voor geloof, wetenschap en samenleving. Andries Knevel geniet de meeste bekendheid als presentator van de talkshows ‘Het Elfde Uur’ en ‘Knevel en Van den brink’. Drs. Lútsen Kooistra is hoofdredacteur/directeur van het Friesch Dagblad en de landelijke weekkrant Het goede leven.

Forumdiscussie
In het middagprogramma wordt er gediscussieerd over verschillende stellingen rond het thema. Naast de sprekers drs. Hanna I. Ploeg, drs. Lútsen Kooistra en Andries Knevel nemen ook Henk van den Berg en Wouter Droppers plaats in het forum. Henk van den Berg is oprichter en directeur van BERG Toys, wereldmarktleider op het gebied van skelters. BERG skelters worden in meer dan 26 landen in de hele wereld verkocht. Naast skelters produceert de onderneming ook trampolines, BalanzBikes, sleeën en speelgoed voor campings en pretparken. Wouter Droppers is sinds 1 april 2007 directeur van CBMC Nederland. Daarvoor was hij directeur van Furness Car Oost B.V. en Furness Land Rover B.V. Naast zijn werk volgt hij een theologische opleiding aan het Baptisten seminarium in Bosch en Duin.

Het symposium biedt een afwisselend programma rond een actueel thema. Met de sprekers, een forumdiscussie, optredens en uitgebreide netwerkmogelijkheden hoopt de organisatie een afwisselend en interessant evenement te organiseren, waar zakenmensen worden uitgedaagd keuzes te maken in hun (zaken)leven. Het symposium vindt plaats op 14 september, van 9.30 uur tot 17.00 uur. Deelname kost € 95,-. CBMC-leden betalen € 75,- Voor meer informatie kijkt u op www.cbmc.nl

CBMC Nederland

CBMC staat voor Christian Business and Management Committees. In 1956 werd CBMC Nederland opgericht door de zakenman Dick van Katwijk. Hoewel de vorm en het uiterlijk van CBMC Nederland in de loop der jaren uiteraard zijn veranderd, is de missie nog steeds dezelfde: zakenmensen (ondernemers, leidinggevenden met budgetverantwoordelijkheid en vrije beroepsbeoefenaars, vooral in de profit sector) helpen Jezus Christus te vinden, te volgen en te verkondigen. Deze drie V’s komen op het volgende neer: evangeliseren in de zakenwereld en zorgen voor opbouw en training, zodat zakenmensen zelf weer anderen kunnen bereiken met het evangelie.CBMC Nederland maakt deel uit van een sterk en hecht internationaal netwerk van zakenmensen, gevormd door CBMC International en Europartners. In Nederland komt men wekelijks op meer dan 70 locaties samen in plaatselijke teams. Binnen CBMC Nederland zet men zich in om Bijbels verantwoord te ondernemen, kansen te creëren, doelen te stellen en te realiseren. Dit alles op basis van de christelijke levensovertuiging. CBMC Nederland kent naast de wekelijkse bijeenkomsten nog andere ontmoetingsvormen, zoals de Ronde Tafel Teams, YCBMC (=Young CBMC), VrouwenNetWerk en Seniorenbijeenkomsten. De vereniging organiseert regelmatig landelijke bijeenkomsten, seminars over ethische vraagstukken en branchedagen. Daarnaast zijn er trainingsdagen en cursussen en wordt er studiemateriaal ontwikkeld. Verder geeft CBMC Nederland elke twee maanden het magazine ‘Business Contact’.


Contact Comite Christen Zakenmensen Nederland, Cbmc

E-mail

Deze pagina afdrukken

Share