Effectstudies Flora en fauna

Effectstudies Flora en fauna van Ecodienst

Door: Ecodienst  27-04-2011
Trefwoorden: Bestemmingsplan, Bouwplan, Natuurbescherming

Onderzoeken naar de gevolgen van menselijke activiteiten in het landschap of op verschillende aspecten van de natuur worden ook wel effectstudies genoemd. Door een desbetreffende studie kan achteraf worden geconstateerd wat de gevolgen van een activiteit waren, door het van de flora en fauna. Na het constateren van de nadelige effecten kunnen er maatregelen worden getroffen. Tevens kan door modelmatige benadering het effect van bepaalde ingrepen tot op zekere hoogte voorspeld worden.

Trefwoorden: Bestemmingsplan, Bouwplan, Effectstudies Flora- en fauna, Flora- en faunawet, Inventarisatie en monitoring, Natuurbescherming,