Inventarisatie & monitoring

Inventarisatie & monitoring van Ecodienst

Door: Ecodienst  27-04-2011
Trefwoorden: Project Management, Natuurbeheer, Flora- en faunawet

Door het inventariseren en monitoren brengt Ecodienst in kaart welke beschermde dieren en planten voorkomen in een gebied. Dit is van belang bij de planvorming van projecten en werkzaamheden. Wanneer beschermde soorten aanwezig zijn in een bepaald gebied dienen er maatregelen te worden genomen in de planvorming om schadelijke effecten op de soorten te voorkomen of te minimaliseren. Tevens zijn deze maatregelen van belang om te voldoen aan de . Ook geeft een inventarisatie beheerders informatie over de water- en landschapskwaliteit. Een juiste weergave van de flora en fauna ontstaat wanneer de inventarisaties uitgevoerd worden door periodieke opnames te maken met een vast monitoringsprotocol.
Inventarisatie & monitoring wordt door Ecodienst uitgevoerd voor:

  • -
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -

 

Trefwoorden: Flora- en faunawet, Inrichting Beheer, Inventarisatie en monitoring, Natuurbeheer, Project Management, Quick scan Flora- en fauna,