Leefgebiedsplan

Leefgebiedsplan van Ecodienst

Door: Ecodienst  27-04-2011
Trefwoorden: Onroerend Goed, Bestemmingsplan, Natuurbeschermingswet

De natuurbescherming richt zich niet op één enkele soort in een leefgebied maar op de leefruimte van een groep soorten. Ecodienst zet leefgebiedsplannen op met als doel de totale bescherming voor soorten welke leven in het desbetreffende gebieden te garanderen. Hiervoor analyseert Ecodienst de omgevingsfactoren zoals  landschap en water, bodem en landgebruik en gaat na welke soortgroepen worden aangetroffen. Per groep worden maatregelen opgesteld. 

Trefwoorden: Bestemmingsplan, Flora- en faunawet, Inventarisatie en monitoring, Natuurbeschermingswet, Natuurtoets Flora- en fauna, Onroerend Goed,