Natuurtoets / KWR- toets

Natuurtoets / KWR- toets van Ecodienst

Door: Ecodienst  27-04-2011
Trefwoorden: Ecologie, Flora- en faunawet, Ontheffing Aanvraag

De natuurtoets is nodig om de omvang en eigenschappen van de effecten van een activiteit op beschermde flora en fauna in kaart te brengen. Deze toets geeft duidelijkheid of er een dan wel vergunning essentieel is. Tevens kan de toets aanleiding zijn eventuele maatregelen te nemen. Deze kunnen worden uitgevoerd om ervoor te zorgen dat schadelijke effecten aan beschermde flora en fauna worden beperkt, voorkomen en-/of gecompenseerd. Tevens biedt Ecodienst ondersteuning tijdens het traject van het opstellen van mitigerende maatregelen en de ontheffingsaanvraag tot het uitvoeren en begeleiden van de maatregelen en werkzaamheden.

Trefwoorden: Ecologie, Flora- en faunawet, Natuurtoets Flora- en fauna, Ontheffing Aanvraag, Quick scan Flora- en fauna,