Soortbeschermingsplan

Soortbeschermingsplan van Ecodienst

Door: Ecodienst  27-04-2011
Trefwoorden: Onroerend Goed, Natuurbescherming, Natuurbeheer

Een omvangrijk aantal planten- en diersoorten in Nederland gaat sterk achteruit en wordt in zijn voortbestaan bedreigd. Algemeen beheer is voor deze bedreigde soorten  vaak niet voldoende. Hiervoor zijn gerichte maatregelen nodig. De missie welke Ecodienst heeft met zijn beschermingsplannen is het beschermen van kritische soorten. Andere organismen welke in dezelfde omgeving leven hebben vaak ook profijt van de maatregelen. Een dergelijk plan bestaat uit een beschrijving van de soorten, beleidsaspecten en oplossinggerichte voorwaarde en een actieplan.

Trefwoorden: Flora- en faunawet, Inrichting Beheer, Inventarisatie en monitoring, Natuurbeheer, Natuurbescherming, Natuurbeschermingswet, Onroerend Goed, Wabo omgevingsvergunning,